Akadémiai Közlöny, 1987 (36. évfolyam, 1-14. szám)

Tárgy- és Számiiiulaló az Akadémiai Közlöny 1987. évi XXXVI. évfolyamához A Az adóalanyok egységes azonosítási rendszeréről 179 (13) Az 1987. évi Akadémiai Aranyérem odaítéléséről 106 (7) Az 1987. évi Akadémiai Díjak odaítéléséről 107 (7) Az akadémikusok és hozzátartozóik nyugdíjával kapcsolatos egyes kérdésekről 115 (8) Az akadémikusok és hozzátartozóik nyugdíjával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 13/1987. (V. 4.) MT számú rende­let végrehajtásáról 168 (12) Az akadémiai intézmények magasabb vezető állású dolgozói és helyetteseik anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 13/1983. (A. K. 13.) MTA —F. sz. utasítás módosításáról 49 (4) Az akadémiai intézmények minisztertanácsi akadémikusi személyi alapbérben részesülő magasabb vezető állású dolgozói és helyetteseik anyagi érdekeltségének szabályo­zásáról 171 (12) Az Akadémiai Nagylexikon szerkesztőbizottságáról 71 (5) Az Akadémia 1987. évi közgyűlésének jellegéről és szerve­zeti rendjéről 34 (2) Az Akadémia tudományos szellemi hatásának erősítéséről 35 (2) Az 1987. évi Akadémiai Újságírói Díjak odaítéléséről 108 (7) Alkalmi Bizottság létrehozásáról 57 (4) Alkalmi Bizottság létrehozásáról 57 (4) Alkalmi Bizottság létrehozásáról 57 (4) Alkalmi Bizottság létrehozásáról 58 (4) Á Állami személyzeti munkáról szóló 1001/1987. (I. 15.) Mt. h. sz. határozat végrehajtásáról 144 (10) D Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 71 (5) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 123 (8) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 135 (9) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 150 (10) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 171 (12) Dubnái Egyesített Atomkutató Intézettel kapcsolatos ma­gyarországi feladatok ellátásáról 177 (13) Dubnái Egyesített Atomkutató Intézetnél munkát vállaló dolgozók egyes munkajogi kérdéseinek szabályozásáról szóló 102/1987. (Mü. K. 6.) ÁBMH— PM számú együttes utasítással módosított 170/1980. Mü. K. 1981. 1.) MŰM—PM számú együttes utasításban foglaltak alkal­mazására és végrehajtására 179 (13) E Elnökségi bizottság kiküldéséről 35 (2) Elnökség egyéb állásfoglalásai 36 (2) Elnökség egyéb állásfoglalásai 71 (5) Elnökség egyéb állásfoglalásai 109 (7) Elnökség egyéb állásfoglalásai 187 (l4) Elnökség 1987. I. félévi munkatervéről 54 (4) * * A címet követő szám az oldalszámot, zárójelben lévő szám a közlöny számát jelzi. Elnökség 1987. II. félévi munkatervéről 134 (9) Egymillió forintnak közérdekű célra való felajánlásáról 186 (14) Együttes ajánlás a képviselet útján történő ügyintézés elő­segítésére a Jogsegélyszolgálat közreműködésével 37 (2) Ernst Jenő-emlékérem és díj alapításáról 132 (9) É ÉVM—MTA Tárcaközi Bizottság megalakulásáról 138 (9) F Fizikai Díj alapításáról 186 (14) Folyamatos beszámoltatásról 116 (8) OY Gyakorlatban alkalmazható műszaki megoldású szellemi alkotásokkal kapcsolatos akadémiai eljárás szabályozá­sáról szóló 6/1986. (A. K. 5.) MTA —F. számú utasítással módosított 13/1984. (A. K. 1985. 1.) MTA—F. számú utasítás módosításáról 169 (12) I Ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 10/1978. (A. K. 15.) MTA —F. sz. utasítás módosításáról 161 (11) Ifjúsági parlamentek megrendezésének egyes kérdéseiről 1987/88. évi ifjúsági parlamentekről 159 (11) Immunológiai kutatások és a klinikai immunológia helyze­téről 187 (14) Interdiszciplináris előkészítő eljárás után megválasztott levelező tagok osztályba sorolásáról 132 (9) Irányelv a kollektív szerződések 1986. évi végrehajtásáról szóló beszámolók és az 1987. évi módosítások elkészítésé­hez 118 (8) K Kandidátusi fokozatok odaítéléséről 134 (9) Kiegészítés az 1986. évben kiadott „Egységes Munkaügyi Statisztikai Utasítások” című füzethez 138 (9) Könyvkiadás mechanizmusának az MTA Elnöksége 20/1986. sz. határozatával ideiglenesen bevezetett új modelljére vonatkozó tapasztalatokról. Az 1988. évi forintkeretek szétosztásáról 56 (4) Koordináló Bizottság kiküldéséről 134 (9) M Magyar helyesírási szabályzat 11. kiadásának fogadtatásáról szóló jelentésről 34 (2) „Magyarország Nemzeti Atlasza” új kiadásának munkála­tairól 34 (2) MTA Luminesszencia és Félvezető Tanszéki Kutatócsoportja nevének megváltoztatásáról 48 (2) Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatala Irat- kezelési Szabályzatának közzétételéről 1 (1)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék