Akadémiai Közlöny, 1988 (37. évfolyam, 1-11. szám)

Tárgy- és Siámmulaló az Akadémiai Közlöny 1988. évi XXXVII. évfolyamához BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ A Az 1988. évi Akadémiai Aranyérem odaítéléséről 101 (6) Az 1988. évi Akadémiai Díjak odaítéléséről 102 (6) 1987. évi Akadémiai Ifjúsági Díjak és Alkotó Ifjúsági Díjak odaítélése 92 (5) Az akadémiai könyv és folyóiratkiadás helyzetéről 84 (5) Az Akadémia 1988. évi közgyűlésének jellegéről és szervezeti rendjéről 2 (1) Az Akadémia 1988. évi közgyűlésén elhangzó tudományos előadások témájáról 2(1) Az akadémiai központi előadások, ankétok, kerekasztal- konferenciák elnökségi klubdélutánok 1987—88. évi témáiról 60 (4) Az akadémiai testületi tisztségviselők tiszteletdíjának meg­állapításáról 100 (6) Alkalmi bizottság kiküldéséről 88 (5) Alkalmi bizottság kiküldéséről 89 (5) Alkalmi bizottság kiküldéséről 89 (5) Alkalmi bizottság kiküldéséről 100 (6) Alkalmi bizottság kiküldéséről 100 (6) Alkalmi bizottság kiküldéséről 104 (6) Alkalmi bizottság kiküldéséről 141 (9) Alkalmi bizottság kiküldéséről 141 (9) Alkalmi bizottság kiküldéséről 145 (9) Alkalmi bizottság kiküldéséről 145 (9) A Államminiszter feladatáról és hatásköréről 159 (10) B Belföldi tudományos tanulmányutakról szóló 18/1981. (A. K- 15.) MTÁ-F. sz. utasítás módosításáról 84 (5) D Doktori fokozatok odaítéléséről 61 (4) Doktori fokozatok odaítéléséről 130 (8) Doktori fokozatok odaítéléséről 162 (10) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 14 (2) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 89 (5) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 114 (7) E Egyes akadémiai jogszabályok hatályon kívül helyezésé­ről 55 (4) Elnökség egyéb állásfoglalásai 3 (1) Elnökség egyéb állásfoglalásai 61 (4) Elnökség egyéb állásfoglalásai 89 (5) Elnökség egyéb állásfoglalásai 104 (6) Elnökség egyéb állásfoglalásai 130 (8) Elnökség egyéb állásfoglalásai 142 (9) Elnökség 1988. I. félévi munkatervéről 58 (4) Elnökség 1988. II. félévi munkatervéről 139 (9) F Felhívás megpályázható külföldi tanulmányi ösztöndíjak­ra 62 (4) Felhívás a munkáltatók és a nyugdíjat igénylők részére 105 (6) G Gazdasági társulásokról szóló törvény tervezetéről 136 (9) I Irányelv a törzsgárdamozgalomról 146 (9) J Jelentkezési felhívás 131 (8) K Kandidátusi fokozatok odaítéléséről 21 (3) Kandidátusi fokozatok odaítéléséről 146 (9) 1985. évi közgyűlési határozatban foglaltak végrehajtásának helyzetéről 103 (6) Közlekedési hálózati infrastruktúra mint a népgazdasági infrastruktúra alrendszerének helyzete és fejlesztési irányairól 99 (6) Kutatás területén meglevő pályázati rendszerekről és az OTKA-pályázatok alapján folyó kutatások értékelési rendjének kialakításáról 87 (5) Külföldre utazók részére rendszeresített statisztikai lap­ról 13 (2) M „Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezletének állásfoglalása” című dokumentum tervezetről 114 (7) Magyar—Szovjet Társadalomtudományi Együttműködési Bizottság VII. ülésszakáról szóló tájékoztató elfogadá­sáról 3 (1) Magyar Szovjet természettudományi és műszaki akadémiai díjak odaítéléséről 60 (4) Megbízás a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyet­tesi feladatainak ellátására 160 (10) Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézetének államigazgatási ügy intézésére való feljogosításáról 165 (11) Magyar Tudományos Akadémia 1988. évi közgyűlési hatá­rozata végleges szövegének megállapításáról 137 (9) Magyar Tudományos Akadémia Kutatásszervezési Intézete átszervezéséről Kutatás- és Szervezetelemző Intézetté 80 (5) Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról 98 (6) Magyar Tudományos Akadémia 1988. évi statisztikai be­számolórendszeréről 6 (2) Magyar Tudományos Akadémia testületi állásfoglalásainak érvényesüléséről a területi- és településfejlesztési politi­kában 58 (4)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék