Akadémiai Közlöny, 1989 (38. évfolyam, 1-9. szám)

Tárgy- és Számmutató az Akadémiai Értesít« 1989. évi XXXIII. évfolyamához A H Az Akadémia 1989. évi közgyűlésének jellegéről és szervezeti rendjéről 6 (1) Az akadémiai könyv és folyóiratkiadás helyzetéről 85 (5) Az Akadémiáról szóló új jogi szabályozás keretében végzett munkáról 161 (9) Az akadémiai törvényről (koncepció) 103 (6) Az Akadémia tudományos szellemi hatásának erősítését szolgáló rendezvények 1988—89. évi programjáról 45 (3) Az akadémikusi visszaminősítésekkel és kizárásokkal kap­csolatos osztály-állásfoglalásokról 137 (8) Az 1989. évi Akadémiai Aranyérem odaítéléséről 98 (6) Az 1989. évi Akadémiai Díjak odaítéléséről 98 (6) Az 1989. évi Akadémiai Újságírói Díj odaítéléséről 100 (6) Az 1949. évi akadémiai visszaminősítések és kizárások elvi kérdéseinek vizsgálatáról 97 (6) Alkalmi Bizottság kiküldéséről 82 (5) Alkalmi Bizottság kiküldéséről 82 (5) Alkalmi Bizottság kiküldéséről 101 (6) Alkalmi Bizottság kiküldéséről 152 (8) Az alkotmánybíróság létesítésével kapcsolatos jelölőbizott­sági tagokról 152 (8) D Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 22 (2) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 52 (3) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 72 (4) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 38 (5) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 105 (6) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 154 (8) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 165 (9) E Egyházi felsőoktatási és közgyűjteményi intézmények kutatóhelyi státusának elismeréséről 102 (6) Egyes munkaügyi rendelkezések alkalmazásáról 152 (8) Elnökség egyéb állásfoglalásai 7 (1) Elnökség egyéb állásfoglalásai 51 (3) Elnökség egyéb állásfoglalásai 86 (5) Elnökség egyéb állásfoglalásai 101 (6) Elnökség egyéb állásfoglalásai 104 (6) Elnökség 1989. I. félévi munkatervéről 47 (3) Elnökség 1989. II. félévi munkatervéről 143 (8) Erőműépítés középtávú stratégiájáról 139 (8) Erdők szerepéről a gazdasági és társadalmi fejlődésben 2 (1) Határainkon kívül élő magyar származású tudósok tudomá­nyos életünkbe történő bekapcsolódását segítő nyilvántar­tási rendszer kialakításáról 83 (5) 1990. évi hazai tagválasztás előkészítésének ütemezéséről és a jelöléseknél alkalmazandó irányelvekről 133 (8) Helyesbítés 69 (3) I Idegen nyelvtudás anyagi elismeréséről szóló 17/1982. (A. K- 7.) MTA-F. utasítás egyes rendelkezéseinek alkal­mazásáról 104 (6) Igazgató Tanácsokról szóló 11/1971. MTA-F. sz. utasítás módosításáról 165 (9) Információs infrastruktúra fejlesztési program első fázisának (1986— 1988)eredményeiről, az informatikai infrastruktúra kialakításának helyzetéről 143 (8) J Jegyzék az 1990. január 1. napján hatályos akadémiai utasításokról 171 (9) Jelölő bizottság kiküldéséről 101 (6) K 1989. évi közgyűlésen elhatározott rehabilitációkkal össze­függő pénzügyi kérdések rendezéséről 151 (8) 1989. évi közgyűlésen rehabilitált akadémikusok és özvegyek kártalanítási összegéről 163 (9) Külföldi kiküldetések tervezésének, előkészítésének, meg­szervezésének és a tapasztalatok hasznosításának rendjé­ről szóló 1/1985. (A. K. 4.) MTA együttes utasítás egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról 104 (6) Külföldre utazók részére rendszeresített statisztikai adatlap megszüntetéséről 105 (6) L Lakosság egészségi állapotára ható tényezők vizsgálatá­ról 41 (3) M F Felügyeleti jellegű költségvetési ellenőrzésről és az akadémiai intézmények belső ellenőrzéséről 153 (8) Felsőoktatás és a kutatás kapcsolatáról 44 (3) G Gazdasági szervezetek adatszolgáltatási forma szerinti csoportosításának módosításáról 72 (4) Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről 122 (8) Magyar állampolgár külföldön történő munkavállalásáról szóló 8/1983. (V. 4.) MT rendelet módosításáról 20 (2) Magyar állampolgár külföldön történő munkavállalásáról szóló jogszabályok hatályon kívül helyezéséről 160 (9) Magyar Tudományos Akadémia 1989. évi statisztikai beszá­molórendszeréről 7 (1) „Magyar Tudomány” című folyóirat átalakításáról 46 (3) Magyar Tudományos Akadémia feladatairól az 1990-et követő időszakra való felkészülésben 46 (3) BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék