Akadémiai Közlöny, 1990 (39. évfolyam, 1-9. szám)

Tárgy- és Számmutató az Akadémiai Értesítő 1990. évi XXXIX. évfolyamához BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ A Az alapkutatás, a fejlesztő kutatás és a gazdasági hasznosí­tás közötti kölcsönkapcsolat javításának állami fela­datairól 2 (1) Az akadémiai Almanach megjelentetéséről 146 (9) Az 1990. évi Akadémiai Aranyérem odaítéléséről (6) Az 1990. évi Akadémiai Díjak odaítéléséről 87 (6) Az 1990. évi Akadémiai Újságírói Díjak odaítéléséről 88 (6) Az Akadémia 1990. évi közgyűlése szervezeti rendjének vég­legesítéséről 89 (6) Az akadémiai folyóiratok 1990. évi veszteségeinek csökken­téséről 67 (5) Az Akadémiai Közlöny tartalmi és formai módosításáról 17(2) Az Akadémiai Kutatóintézetek gazdasági és működési fel­tételeiről 144 (9) Az Akadémiai Nagylexikon szerkesztőbizottsága társelnö­kének kinevezéséről 150 (9) Az anyagtudományi kutatások helyzetéről és perspektí­váiról 66 (5) A Az állami személyzeti munkáról szóló 22/1190. (II. 2.) MT rendelettel módosított 1001/1987. (II. 15.) MT határo­zat végrehajtásáról 69 (5) D Debreceni Akadémiai Bizottság elnöki tisztének betöltésé­ről 69 (5) Doktori fokozatok odaítéléséről 154 (9) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 35 (3) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 134 (8) E Egyházi intézményekben dolgozó kutatóknak a tudományos minősítésbe való bekapcsolásáról 15 (2) Egyes statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek meg­szűnéséről 140 (8) Egyes tudósok akadémikussá választásával kapcsolatos po­litikai beavatkozás illegitimmé nyilvánításáról 147 (9) Egyes tiszteleti tagok kizárását érvénytelenítő 39/1989. sz. elnökségi határozat nyilvánosságra hozataláról 148 (9) Elnökségi alkalmi bizottság társelnöki tisztének módosítá­sáról 151 (9) Elnökségi bizottságok megalakításáról 149 (9) Elnökség beszámolójáról az 1990. évi közgyűlésre 82 (6) Elnökség egyéb határozatai 9(1) 24/1989. sz. elnökségi határozat határidőinek módosí­tásáról és alkalmi bizottság kiküldéséről 5(1) Elnökség 1990. I. félévi munkatervéről 18 (2) Elnökség 1990. II. félévi munkatervéről 122 (7) Elnökség egyéb állásfoglalásai 20 (2) Elnökség egyéb állásfoglalásai 69 (5) Elnökség egyéb állásfoglalásai 90 (6) Elnökség egyéb állásfoglalásai 126 (7) É 1990. évi közgyűlés jellegéről és szervezeti rendjéről 6 (1) o Qaray András levelező tagságát felfüggesztő elnökségi hatá­rozat hatályon kívül helyezéséről 90 (6) I Ideiglenes testületi ügyrend tervezetének vitájáról 126 (7) Ideiglenes testületi ügyrend kiadásáról 145 (9) Igazgató Tanácsokról szóló 11/1971. MTA-F. (A. K. 20.) utasítás módosításáról 34 (3) Interdiszciplináris előkészítő eljárás után megválasztott belső tagok osztályba sorolásáról 122 (7) K Kandidátusi fokozatok odaítéléséről 27 (2) Külföldi kiküldetések tervezésének, előkészítésének, meg­szervezésének és a tapasztalatok hasznosításának rend­jéről szóló 1/1985. (A. K- 4.) MTA együttes utasítás módosításáról 35 (3) M MTA-Cziffra-Alapítvány alapító okiratának aláírásáról 69 (5) MTA-Cziffra Alapítvány terselnökének személyéről 125 (7) Magyar Tudományos Akadémia alapszabályainak jóváha­gyásáról 53 (4) Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának és főtitkárhe­lyettesének kinevezéséről 82 (6) MTA elnökének Wolf Lepenies professzorral folytatott meg­beszéléséről 14 (2) Magyar Tudományos Akadémia elnökének megerősítéséről 82 (6) MTA 1990. évi közgyűlése határozatának szerkezetére és né­hány megállapítására vonatkozó javaslatról 83 (6) MTA 1990. évi közgyűlése határozatának végleges szövegé­ről 113 (7) MTA 1990. évi Almanachjának kiadásáról 120 (7) MTA tudományos szellemi hatásának erősítését szolgáló rendezvények programjáról 16 (2) Magyar Tudomány című folyóirat szerkesztőbizottságának összetételéről 121 (7) MTA propaganda tevékenységéről 6(1) MTA vezetőinek fizetéséről 125 (7) Mosonyi Emil levelező tagsági jogait felfüggesztő elnökségi határozat hatályon kívül helyezéséről 151 (9) N Nagy Erzsébet kártalanításáról 151 (9)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék