Akadémiai Értesítő, 1991 (40. évfolyam, 1-10. szám)

Tárgy- és Számmutató az Akadémiai Értesítő 1991. évi XL. évfolyamához BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ* A Az Akadémia 1990. évi költségvetésének végrehajtásáról 84(5) Az Akadémia 1992. évi költségvetési irányelveiről 84 (5) Az Akadémia 1990. évi nemzetközi tevékenységéről 83 (5) Az Akadémia 1991. évi rendes közgyűlésének jellegéről és szervezeti rendjéről 5 (1) Az Akadémiai Intézete Bizottságának működési elveiről 55 (4) Alkalmi Bizottság kiküldéséről 80 (5) Akadémiai Ifjúsági Díjak adományozásáról 148 (10) Az Akadémiai Kiadó és Nyomda tevékenységének vizsgála­táról 4(1) Az Akadémiai Kutatóhálózat korszerűsítési koncepciójáról 136 (9) Az Akadémiai reform alapelveiről 10 (1) Akadémia területi bizottságai szervezeti szabályzatának jóvá­hagyásáról 122 (8) Az Akadémia és a tudományos társaságok viszonyáról 124 (8) Az Athenaeum Bizottság egyetemekkel történt megállapodá­sairól 81 (5) Az Athenaeum Bizottság szervezetére, feladat- és hatáskö­rére, valamint soron lévő feladataira vonatkozó előzetes elgondolásokról 54 (4) B Bizottsági rendszer megújításának tapasztalatairól, a bizott­ságok újszerű funkcióiról és működési feltételeiről 57 (4) Cs Csonka Pál özvegyének kártalanításáról 47 (3) D Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 87 (5) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 96 (8) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 113 (7) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 150 (10) E Egyes akadémiai kutatóintézmények nevének megváltozta­tásáról 47 (3) Elnökség egyéb állásfoglalásai 12 (1) Elnökség egyéb állásfoglalásai 47 (3) Elnökség egyéb állásfoglalásai 59 (4) Elnökség egyéb állásfoglalásai 131 (8) Elnökség 1991. 1. félévi munkatervéről 27 (2) * A címet követő szám az oldalszámot, zárójelben levő szám a közlöny számát jelzi. Elnökség 1991. II. félévi munkatervéről 129 (8) Erdőtarcsai Alkotóház, illetve a Pilis-hegységi Alkotóház lehetőségeiről 44 (3) É 1991. évi Akadémiai Aranyérem odaítéléséről 74 (5) 1991. évi Akadémiai Díjak odaítélését előkészítő elnökségi alkalmi bizottság összetételéről 45 (3) 1991. évi Akadémiai Díjak odaítéléséről 75 (5) 1991. évi Akadémiai Újságírói Díj odaítélését előkészítő al­kalmi bizottság összetételéről 46 (3) 1991. évi Akadémiai Újságírói Díjak odaítéléséről 77 (5) 1991. évi közgyűlés határozati javaslatáról 79 (5) 1991. évi közgyűlésre meghívandók köréről 78 (51) 1991. évi májusi közgyűlésen rendes taggá választottak szék­foglalóiról 143 (9) 1991. év végével befejeződő országos TS programok értéke­lésének módjáról 136 (9) H Hadtudományi szakbizottság működéséről 8 (1) Határainkon túli magyar tudományosság helyzetéről s a hazai teendőkről 104 (7) I Igazgatóválasztás tapasztalairól 56 (4) J Jelölő bizottság kiküldéséről 78 (5) K Király Tibor rendes tag állandó megbízottként való részvé­teléről az Elnökségi üléseken 29 (2) Kút. Agrárkutató Intézetek helyzetének értékeléséről 80 (5) Külső tagokkal kapcsolatok erősítéséről 105 (7) Környezettudományi Elnökségi Bizottság létrehozásáról 131 (8) Külső tagokkal kapcsolatok erősítéséről 105 (7) Környezettudományi Elnökségi Bizottság létrehozásáról 131 (8) Központi Állami Kórház megszüntetéséről, az intézmény további hasznosításáról és az általa ellátott egyes felada­tokról 147 (10) M Magyar Tudományos Akadémiai hivatali szervezetéről 12 (1) MTA Béke- és Konfliktuskutatóközpont nevének megváltoz­tatásáról 118 (7)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék