Akadémiai Értesítő, 1992 (41. évfolyam, 1-12. szám)

Tárgy- és Számmutató az Akadémiai Értesítő az 1992. évi XLI. évfolyamához BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ A Az Akadémia 1992. évi közgyűlése központi tudományos előadásának témájáról 30 (3) Az Akadémia 1992. évi rendes közgyűlésének jellegéről és szervezeti rendjéről 28 (3) Az Akadémia és az Egyetemek közötti együttműködés jövőjéről és a felsőoktatási törvény tervezetének problémáiról 95 (8) Az Akadémia nemzetközi tudományos rendezvényeinek tervezéséről és lebonyolításáról 17 (2) Az akadémiai kutatóintézetek 1986—1990. évi tudományos munkájá­ról és működéséről készült beszámoló értékeléséről 24 (3) Az 1992. májusi rendes-, illetve kibővített közgyűlésre meghívandók köréről 74 (6) Á Állami tulajdonából ideiglenesen ki nem adható műemlékekről 81 (7) B Bolyai díj felújításáról 45 (4) D 1991. december 2-ai rendkívüli közgyűlés előkészítéséről 11 (2) Doktori fokozatok odaítéléséről 7 (1) Dubnái Egyesített Atomkutató Intézetben való magyar tagság meg­szüntetéséről 122 (11) E Egyes iparjogvédelmi tárgyú főtitkári utasítások hatályon kívül helye­zéséről 17 (2) Egyes munkaügyi és pénzügyi akadémiai utasítások hatályon kívül helyezéséről 106 (9) Elnökség egyéb állásfoglalása 75 (6) Elnökség egyéb állásfoglalásai 33 (3) Elnökség egyéb állásfoglalásai 45 (4) Elnökség egyéb állásfoglalásai 119 (10) Elnökség egyéb határozatai 15 (2) Elnökség 1992. I. félévi munkatervéről 31 (3) Elnökség 1992. II. félévi munkatervéről 116 (10) Elnökségi Alkalmi bizottság kiküldéséről 45 (4) É 1992. évi Akadémiai Aranyérem odaítéléséről 69 (6) 1992. évi Akadémiai Díjak odaítéléséről 70 (6) 1992. évi Akadémiai Újságírói Díj odaítéléséről 72 (6) 1992. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 59 (5) F Felsőoktatási törvény szövegtervezetéről 67 (6) I Idegen nyelvtudás igazolására rendszeresített állami nyelvvizsgáról szó­ló 3/1980. (X. 25.) MM rendelet módosításáról 135 (120) Idegen nyelvű acták és a magyar nyelvű folyóiratok felülvizsgálatáról 113 (10) Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatási statisztikai beszámoló rendszeréről 52 (4) J Jelölő bizottság kiküldéséről 72 (6) K Kiegészítés és helyesbítések az MTA 1991. évi Almanachja adataihoz 122 (11) Kísérleti atomreaktorról 17 (2) M Magyar Ösztöndíj Bizottságról 1 (1) Magyar Ösztöndíj Bizottság elnökének és tagjainak megbízásáról 87 (7) Magyar Tudomány c. folyóirat szerkesztőbizottsága személyi összeté­telének módosításáról 75 (6) MTA Alapszabályának első tervezetéről 43 (4) MTA 1991. évi decemberi rendkívüli közgyűlési határozatának végle­ges szövegéről 25 (3) Magyar Tudományos Akadémia 1992. évi májusi rendes közgyűlésének határozatáról 98 (8) MTA 1992. évi rendes közgyűlésének határozati javaslatáról 73 (6) Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá tartozó kutatóintézeti vezetők jutalmazásának szabályzata 75 (6) M MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottsága megalakulásáról és műkö­déséről 13 (2) MTA kutatóintézeti hálózata felülvizsgálatának első szakaszáról 97 (8) MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálata megszüntetéséről 101 (8) MTA Művészeti Gyűjteménye létrehozásáról 16 (2) MTA Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Albizottságának koncep­ció-tervezetéről 92 (8) Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi tudományos együttmű­ködési csereprogramjairól 2 (1) Magyar Tudományos AKadémia statisztikai beszámolórendszeréről 45 (4)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék