Akadémiai Értesítő, 1993 (42. évfolyam, 1-12. szám)

Tárgy- és Számmutató az Akadémiai Értesítő az 1993. évi XLII. évfolyamához BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ A Akadémia további programjaira vonatkozó informális megbeszélésről 36 (3) Akadémia Aranyérem odaítélése az 1993. évre 75 (5) Akadémiai bizottsági rendszer feladataira és működésére vonatkozó új koncepció kidolgozása 118 (8) Akadémiai Díjak odaítélése az 1993. évre 76 (5) Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat átalakítása 105 (7) Akadémiai Újságírói Díj odaítélése 78 (5) Alapítvány létrehozása „A tudományos könyv- és folyóirat-kiadásért” 116 (8) Alapvetések egy nemzeti biodiverzitás megőrzési stratégia kialakításá­hoz 59 (4) Alelnökök tevékenységi körének megállapítása 119 (8) Alföld Kutatási Program alapján a régió fejlesztésére megfogalmazott ajánlások 153 (12) Athenaeum Alapítvánnyal kapcsolatos tennivalók 141 (11) A Állandó elnökségi bizottságok megalakítása 119 (8) Állandó elnökségi bizottságok személyi összetétele 142 (11) E Elgondolások az országos kutatásértékelési tevékenység kialakítására 110 (7) Elgondolások országos kutatásértékelési tevékenység kialakítására 60 (4) Elnökség beszámolója az Akadémia 1993. évi rendes közgyűlésének 74(5) Elnökség egyéb állásfoglalásai 27 (2) Elnökség egyéb állásfoglalásai 37 (3) Elnökség 1993. I. félévi munkatervéről 22 (2) Elnökség 1993. II. félévi munkaterve 121 (8) Előterjesztés a Külföldön Élő Magyar Tudósok Kutatási Központjáról 79 (5) Előterjesztés a Magyar Tudományos Akadémia 1993. évi rendes köz­gyűlése határozati javaslatának szerkezetére 100 (6) Előterjesztés Athenaeum Alapítvány létrehozására 75 (5) „Eötvös József Koszorú” kitüntetés odaítélésének szabályzatáról 34 (3) „Eötvös József Koszorú”-k odaítélése 117 (8) „Eötvös József Koszorú” odaítélésének előkészítését végző alkalmi bizottság kiküldetéséről 62 (4) F Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről 38 (3) GY I ICSU által végzett akadémiai intézmény-értékelés ajánlásai hasznosítá­sának előkészítéséről 36 (3) ICSU által végzett akadémiai intézmény-értékelés ajánlásainak haszno­sításáról 59 (4) Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program hosszú távú koncep­ciója 104 (7) Irányelvek a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa szerve­zetének és működési rendjének meghatározásához 57 (4) Irányelvek a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa szerve­zetének és működési rendjének meghatározásához 70 (5) J Javaslat az Alföld Programmal kapcsolatos elnökségi állásfoglalást előkészítő bizottság kiküldésére 123 (8) Javaslat az 1994. évi Kossuth- és Széchenyi Díjakra 155 (12) Javaslat rendes és levelező tagok 1993. évi közgyűlési választására 71 (5) Javaslat tiszteleti és külső tagok 1993. évi közgyűlési választására 73 (5) K Kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtók részére adandó elisme­rés megnevezéséről és az adományozás formájáról 14 (2) Kitüntetés 140 (11) Kitüntetések 136 (10) Kísérleti atomreaktorról 27 (2) Kossuth- és Széchenyi-díjra vonatkozó elnökségi javaslat előkészítésére kiküldendő bizottság 123 (8) Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a felsőoktatásban való végrehajtásáról rendelkező 15/1992. (XI. 12.) MKM r. módosításáról 148 (12) Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő kutató- és kutatást kiegé­szítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történő végrehajtásáról 54 (4) Közgyűlés (1993. évi, rendes) határozatai végleges szövegének megálla­pítása 106 (7) Közgyűlés (1993. májusi, rendes) tárgysorozata és a meghívandók köre 81 (5) Közlemény a közalkalmazottak tanácsi választások eredményéről 127 (8) M Magyar Tudományos Akadémia elnökének megerősítéséről 96 (6) Magyar Tudományos Akadémia 1993. évi Almanachjának tartalmáról és szerkezetéről 157 (12) Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának és főtitkárhelyettesének kinevezéséről 96 (6) Magyar Tudományos Akadémia Kutatási Alapjának képzéséről és felhasználási rendjéről szóló 1/1989. (A.K.5.) MTA-F. utasítás mó­dosításáról 101 (6) Gyászhír 65 (4)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék