Akadémiai Értesítő, 1994 (43. évfolyam, 1-12. szám)

Tárgy- és Számmutató az Akadémiai Értesítő 1994. évi XLIII. évfolyamához BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ A Az Akadémia 1994. évi rendes közgyűlésének jellege, szervezeti rendje és a központi tudományos előadás témaköre 35 (4) Akadémiai Kutatásértékelési Bizottság létrehozása 37 (4) Az Alapszabály alapelveiről 60 (6) Az Akadémia országgyűlési beszámolójának elkészítésé­vel összefüggő teendők, valamint az MTA munkájáról a Kormány számára készítendő éves tájékoztató jelen­tés koncepciója 118 (11) E Egyes akadémiai intézmények nevének és alapító okira­tainak módosításáról 26 (3) Elnökség 1994. E félévi munkaterve 9 (1) Elnökség 1994. II. félévi munkaterve 81 (8) Előterjesztés az Alapszabály elfogadása utáni feladatok­ról 115 (11) É 1994. évi Akadémiai Aranyérem, Akadémiai Díjak és az Akadémiai Újságírói Díjak, valamint az Eötvös József Koszorúk odaítélését előkészítő alkalmi bizottság ösz- sze tétele 11 (1) 1994. évi Akadémiai Aranyérem odaítélése 52 (5) 1994. évi Akadémiai Díjak odaítélése 53 (5) 1994. évi „Eötvös József Koszorú”-k adományozása 73 (8) 1995. évi Kossuth- és Széchenyi-díjra vonatkozó elnöksé­gi ajánlás előkészítésére kiküldendő bizottság összeté­tele 83 (8) 1994. évi Akadémiai Újságírói Díj odaítélése 54 (5) F Felhívás a Meteorológiai Világnap alkalmából adomá­nyozandó miniszteri elismerésre javaslattételre 126 (H) H Habilitációs eljárás általános szabályairól 3 (1) J Javaslat az 1995. évi Kossuth- és Széchenyi-díjakra 114 (11) Javaslat az októberi rendkívüli közgyűlés által kikülden­dő Jelölő Bizottság összetételére 107 (10) Javaslat Simonyi Károly, az MTA levelező tagjának soron kívüli rendes taggá választására 61 (6) Jelentés a nem-akadémikus képviselők megválasztásáról 90 (9) K Kitüntetések 18 (2) Kitüntetések 34 (4) Kitüntetések 63 (6) Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról 2 (1) Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a felsőoktatásban való végrehajtásáról rendelkező 15/1992. (XI. 12.) MKM rendelet módosí­tásáról 67 (7) Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként műkő-

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék