Akadémiai Értesítő, 1994 (43. évfolyam, 1-12. szám)

II AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 1995. augusztus 25. dő kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél és kuta­tókat foglalkoztató egyes intézményeknél történő vég­rehajtásáról rendelkező 49/1993. (III. 26.) Korm. ren­delet módosításáról 66 (7) Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézmények­ben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletmódosítá­sáról 4 (1) Kormány megalakulásával összefüggő egyes hatásköri intézkedésekről 72 (8) M Magyar Tudományos Akadémia alapszabályának terve­zete 104 (10) Magyar Tudományos Akadémiára bízott állami tulajdo­nú ingatlanok körének meghatározásáról 112 (11) Magyar Tudományos Akadémia 1994. évi májusi, rendes közgyűlése határozatai végleges szövegének megálla­pítása 79 (8) Magyar Tudományos Akadémia 1994. évi költségvetési támogatásából a Művelődési és Közoktatási Miniszté­rium és a Földművelésügyi Minisztérium részére törté­nő átcsoportosítás engedélyezéséről 60 (6) Magyar Tudományos Akadémia 1994. évi rendes köz­gyűlésének határozati javaslata, illetve annak szerke­zete 57 (5) Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi kapcsolatai­nak működési alapelvei 51 (5) Magyar Tudományos Akadémia 1994. évi októberi rend­kívüli közgyűlésének ügyrendi szabályzata 104 (10) Magyar Tudományos Akadémia 1994. évi októberi rend­kívüli közgyűlés tárgysorozata és a meghívandók köre 105 (10) Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény és a Magyar Tudományos Akadémia Alap­szabálya egységes szerkezetbe foglalt szövege 128— 147 (12) Megállapodások az Akadémiai Érdekegyeztető Tanács 1994. decemberi 21-i ülésén 21 (2) T Tartalékos hadkötelesek mozgósítása esetére történő meghagyásának végrehajtására 58 (5) Tájékoztató az akadémiai törvény helyzetéről 8 (1) Tájékoztató az akadémiai törvény helyzetéről 35 (4) Tájékoztató az Akadémia 1994. évi októberi rendkívüli közgyűlését Előkészítő Bizottság munkájáról 83 (8) Tájékoztatás az Európai Unió 1994. évi COPERNICUS tudományos és műszaki együttműködés akciójáról 31 (3) Tájékoztató az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Díj odaítéléséről 38 (4) Tájékoztató az MTA Beruházási Szabályozásának jóvá­hagyásáról 84 (8) Tájékoztató a Tudományos Minősítő Bizottság által odaítélt doktori és kandidátusi fokozatról 12 (1) Tájékoztató a Tudományos Minősítő Bizottság által odaítélt doktori és kandidátusi fokozatokról 18 (2) Tájékoztató a Tudományos Minősítő Bizottság által odaítélt doktori fokozatokról 26 (3) Tájékoztató a Tudományos Minősítő Bizottság által odaítélt doktori és kandidátusi fokozatokról 39 (4) Tájékoztató a Tudományos Minősítő Bizottság által odaítélt kandidátusi fokozatokról 58 (5) Tájékoztató a Tudományos Minősítő Bizottság által odaítélt doktori fokozatokról 62 (6) Tájékoztató a Tudományos Minősítő Bizottság által odaítélt doktori és kandidátusi fokozatokról 94 (9) Tájékoztató a Tudományos Minősítő Bizottság által odaítélt doktori fokozatokról 84 (8) Tájékoztató a Tudományos Minősítő Bizottság által odaítélt doktori fokozatokról 107 (10) Tájékoztató a Tudományos Minősítő Bizottság által odaítélt kandidátusi fokozatokról 122 (11) Tudományos Minősítő Bizottság megbízatásának meg­hosszabbításáról és személyi összetételének módosítá­sáról 26 (3) Tudományos Minősítő Bizottság megbízatásának meg­hosszabbításáról 68 (7) Tudománypolitikai Kollégium létrehozásáról 90 (9) P Pályázati felhívás állások betöltésére 28 (3) Pályázati felhívás database manager munkakör betölté­sére 15 (1) Pályázati felhívások igazgatói és gazdasági vezetői mun­kakörök betöltésére 20 (2) Pályázati felhívás igazgatói munkakörök betöltésére 86 (8) Pályázati felhívás kutatóintézeti igazgatói munkakörök betöltésére 15 (1) Pályázati felhívás kutatóhelyi támogatás elnyerésére 29 (3) Pályázati felhívások kutatóintézeti állások betöltésére 123 (11) Pályázati felhívások környezetvédelmi elemző főmunka­társi munkakörre 69 (7) Pályázati felhívások a Magyar—Spanyol, Magyar— Francia, Magyar—Német Kormányközi TéT Együtt­működés keretében 40 (4) Pályázati felhívás az MTA Állatorvostudományi Kuta­tóintézetében igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére 64 (6) Pályázati felhívások NOVICARDIN Díjra 69 (7) Pályázati felhívások pedagógus ösztöndíjra 98 (9) Pályázati felhívások tudományos osztályvezetői munka­körök betöltésére 98 (9) Pályázati felhívások tudományos igazgatóhelyettesi munkakörök betöltésére 108 (10) Pályázati felhívások Zemplén Géza Díjra 68 (7) V Vezetői kollégium létrehozása 84 (8)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék