Akadémiai Értesítő, 1996 (45. évfolyam, 1-13. szám)

Tárgy- és Számmutató az Akadémiai Értesítő 1996. évi XLV. évfolyamához BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ A Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának állásfoglalásai 26 (3) Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 1996. február 26-i és április 1-jei ülésé­nek állásfoglalásai 85 (8) Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 1996. június 17-ei ülésének állásfoglalá­sai 151 (11) Akadémiai Kutatási Pályázatok (AKP) rendszer ügyrendje 164 (13) Akadémiai Kutatási Pályázati rendszer szervezeti és működési szabályzata 42 (5) B Beszámoló a Doktori Tanács munkájáról 34 (4) Beszámoló a felsőoktatási törvény módosítási munkáinak állásáról 35 (4) Beszámoló az Országgyűlésnek a magyar tudomány helyzetéről 76 (6) D Doktori Tanács alelnökének és titkárának felmentése, illetve új alelnök és titkár megválasztása 164 (13) E Elnökség egyéb állásfoglalásai 9(1) Elnöki stratégiai bizottságok és feladataik 149 (11) Előterjesztés az Akadémia tisztújításának előkészítésére 20 (2) Előterjesztés az elnökség állásfoglalásainak sajtó útján történő nyilvános­ságra hozataláról 36 (4) Előterjesztés az elnökség részére alkalmi bizottság kiküldésére 147 (11) Előterjesztés az elnökség részére a Magyar Tudomány főszerkesztőjének kinevezéséről 148 (11) Előterjesztés az 1997. évi Kossuth- és Széchenyi-díjakra javaslatot tevő ad hoc bizottság kiküldésére 149 (11) Előterjesztés az MTA 1995. évi decemberi közgyűlése határozati javasla­tára, illetve annak szerkezetére 9(1) Felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a módosításokkal egysé­ges szerkezetben 110(10) Felhívás Schenzl Guidó-díj és Pro Meteorologiae Emlékplakett adomá­nyozásához javaslattételre 169 (13) J ' Javaslat az Akadémiai Kutatási Pályázatok Tanácsának elnökségi delegált­jaira 69 (6) Javaslat előkészítő elnökségi alkalmi bizottság összetételére 9(1) Javaslat az 1996. évi Akadémiai Aranyérem odaítélésére 64 (6) Javaslat az 1996. évi Akadémiai Díjak odaítélésére 65 (6) Javaslat az 1996. évi Újságírói Díjak odaítélésére 66 (6) Javaslat az 1996. év Eötvös József Koszorú kitüntetésekre 148 (11) Javaslat a Kormány számára készülő 1996. évi akadémiai tájékoztató metodikájára 8 (1) Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia 1996. évi májusi közgyűlésének jellegére és szervezeti rendjére 19 (2) Javaslat az MTA májusi rendes közgyűlése határozati javaslatára, illetve annak szerkezetére 75 (7) Javaslat az 1996. májusi közgyűlés tárgysorozatára és a meghívandók körére 67 (6) Javaslat a tisztségviselők választásának rendjére 34 (4) Javaslat a tisztségviselők választásának rendjére az 1996. évi májusi közgyűlésen 67 (6) K Kitöltési utasítás az Akadémiai Kutatások Pályázata költségtervének összeállításához 54 (5) Kitüntetések Augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából 110 (10) Kitüntetések a Magyar Kultúra Napja alkalmából Kitüntetések nemzeti ünnepünk alkalmából 56 (6) Költségterv az Akadémiai Kutatási Pályázatokhoz 53 (5) Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítá­sáról 57 (6) Közlemény az akadémiai utasítások jegyzékének közzétételéről 69 (6) Közlemény a közalkalmazottak részére járó távolléti díjnak a szabadság időtartamára történő számításáról 93 (8) Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogramról 96 (9) Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 2(1) M Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, il­letve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. r. módosításáról 98 (9) Magyar Tudományos Akadémia 1995. december 18-i rendes közgyűlésé­nek határozatai 18 (2) Magyar Tudományos Akadémia elnökének megerősítéséről 74 (7) MTA 1996. májusi rendes közgyűlése határozatai 147 (11) Magyar Tudományos Akadémia CLVII. közgyűlésének határozatai 19 (2) MTA Kutatásértékelési Bizottságának beszámolója az elnökség számára 74 (7) Magyar Tudományos Akadémia 1996. májusi rendes közgyűlésének határozatai 84 (8) Magyar Tudományos Akadémiával való együttműködés kérdéseiről 99 (9) Magyar Tudományos Akadémiával való együttműködéssel összefüggő feladatokról 158 (12) O Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatásokról szóló 63/1992. (IV. 4.) Korm.r. módosításáról 96 (9) Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány létrehozásáról 99 (9)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék