Akadémiai Értesítő, 1996 (45. évfolyam, 1-13. szám)

II AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ P Pályázati felhívások az akadémiai Könyvtár főigazgatói munkakörének betöltésére, társadalomtudományi kutatások támogatására 30 (3) Pályázati felhívás alapkutatások támogatására 44 (5) Pályázati felhívások az alapkutatások támogatására, Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Díjra és Fogarty ösztöndíjra 162 (12) Pályázati felhívások főigazgatói, igazgatói munkakörök betöltésére 168 (13) Pályázati felhívások igazgatói és igazgatóhelyettesi munkakörök betöltésé­re 39 (4) Pályázati felhívás intézeti igazgatói állásra és a dubnai intézetben folytat­ható kutatómunkára 155 (11) Pályázati felhívások kutatóintézeti igazgatói munkakörök betöltésére 91 (8) Pályázati felhívás pedagógus kutatási ösztöndíjra 81 (7) Pályázati felhívások ügyvezető igazgatói állás betöltésére, angliai posztdoktorális ösztöndíjra 13(1) Pályázati űrlap az Akadémiai Kutatási Pályázatokhoz 53 (5) Pályázati felhívások Zemplén Géza- és Novicardin-díjakra 70 (6) T Tájékoztató az Akadémia alelnökeinek munkamegosztásáról és díjazásáról 147(11) Tájékoztató az Akadémiai Kutatási Pályázati Rendszer 1996-ban elfoga­dott pályázatairól 152 (11) Tájékoztató a Doktori Tanács által odaítélt doktori és kandidátusi fokoza­tokról 9 (1) Tájékoztató a Doktori Tanács által odaítélt doktori és kandidátusi fokoza­tokról 21 (2) Tájékoztató a Doktori Tanács által odaítélt kandidátusi fokozatokról 28 (3) Tájékoztató a Doktori Tanács által odaítélt kandidátusi fokozatokról 36 (4) Tájékoztató a Doktori Tanács által odaítélt doktori és kandidátusi fokoza­tokról 78 (7) Tájékoztató a Doktori Tanács által odaítélt kandidátusi fokozatokról 87 (8) Tájékoztató a Doktori Tanács által odaítélt doktori és kandidátusi fokoza­tokról 141 (10) Tájékoztató a Doktori Tanács által odaítélt kandidátusi fokozatokról 158 02) Tájékoztató a Doktori Tanács által odaítélt doktori és kandidátusi fokoza­tokról 165(13) Tájékoztató a Főtitkári Értekezlet állásfoglalásáról 36 (4) Tájékoztató ifjúsági díjak pályázatainak elnyeréséről 27 (3) Tájékoztató a Kormány részére a Magyar Tudományos Akadémia 1995. évi tevékenységéről 75 (7) Tájékoztató a magyar tudomány helyzetéről és a Parlament részére készülő beszámoló előkészítő munkálatairól 7 (1) Tudományos továbbképzés befejezésének feltételeiről, a külföldön szerzett tudományos fokozat hazai elismeréséről és a kandidátusi fokozattal járó illetménykiegészítésről szóló 55/1995. (V. 17.) Korm. rendelet módosí­tásáról 6(1) Tájékoztató a tudomány doktora és kandidátusa fokozatok odaítéléséről 99 (9) Z „Dr. Zólyomi Bálintné Barna Piroska alapítvány” alapító okirata 31 (3)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék