Akadémiai Értesítő, 1997 (46. évfolyam, 1-12. szám)

1997-02-14 / 2. szám

14 AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 1997. február 14. SOLYMOSI LÁSZLÓ (KLTE) „A földesúri járadékok új rendszere a XIII. századi Magyarországon” című munkája alapján a történelem- tudomány doktora FALLENBÜCHL ZOLTÁN „A magyar királyi hivatalnokság története és archonto- lógiája 1526—1848” című munkája alapján a történe­lemtudomány doktora Közgazdaságtudományi Szakbizottság KIS SEBESTYÉN (Kassa) „A KTK munkaértékelési és besorolási rendszer fel­állítása és verifikálása” című munkája alapján a közgazdaságtudomány doktora CSABA LÁSZLÓ (KOPINT-DATORG) „A rendszer-átalakítás alkalmazott közgazdaságtana” című munkája alapján a közgazdaságtudomány doktora Irodalomtudományi Szakbizottság KOVÁCS ÁRPÁD (ELTE) „A perszonális elbeszélés (Puskin, Gogol, Doszto­jevszkij)” című munkája alapján az irodalomtudomány doktora Szociológiai és demográfiai Szakbizottság NÉMEDI DÉNES (ELTE) „Az ész társadalmasítása” című munkája alapján a szociológiai tudomány doktora a Doktori Tanács által odaítélt kandidátusi fokozatokról Elméleti Orvostudományi Szakbizottság LÉVAY GYÖRGY „Benzol metabolitok és szerkezetileg rokon vegyüle- tek DNS károsító hatásának vizsgálata” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa TÓTH PÁL „A retina és egyes látóközpontok elemeinek morfoló­giája békában” című munkája alapján az orvostudo­mány kandidátusa TOMSITS ERIKA „A lipidek szerepe koraszülöttek táplálásában” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa INSTITÓRIS LÁSZLÓ „Néhány xenobiotikus állatkísérlet immuntoxikológiai vizsgálata” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa KOVÁCS ANNAMÁRIA „A calcitonin gén-relációs peptid (CGRP) magatartási és neuroendokrin hatásai” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa KŐHIDAI LÁSZLÓ „Az egysejtű Tetrahymena hormonkötése és annak sejtfiziológiai aspektusai különös tekintettel a hor­monnal történő előkezelések hatásaira” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa Klinikai Orvostudományi Szakbizottság ISTVÁN GÁBOR „A distalis elhelyezkedésű végbélrák záróizom-meg- tartásos sebészi kezelése: onkológiai és funkcionális eredmények” című munkája alapján az orvostudo­mány kandidátusa MÉRV AT AHMED GAD ABEL RAHMAN (Egyiptom) „Free radical reactions in bile secretion and gallstone disease” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa KOSA LAJOS „Ételallergiák komplex vizsgálata” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa FÓNAY KÁROLY „Secunder polycythaemia cardiopulmonlais hatásai, terápiás lehetőségei chronicus cor pulmonales bete­geknél” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa KÓCZÁN GYÖRGY „Az öngyilkosságok komplex elemzése Baranya me­gyében 1984—1988., 1991.” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa MARGITTAY ERZSÉBET „Reprodukciós korú nők családorvosi vizsgálata és a családorvosi szemlélet oktatása trianpuláris módszer­rel” című munkája alapján az orvostudomány kandidá­tusa UJJ GYÖRGY „Citosztatikus hexit származékok hatása egér és hu­mán csontvelő granulopoetikus elődsejtjeire: a poly­cythaemia vera dibrómmannit kezelése” című munká­ja alapján az orvostudomány kandidátusa SIMÁI ATTILA „A háziorvosi munka elméleti és gyakorlati kérdései egy praxis részei között végzett összehasonlító morbiditási vizsgálat tükrében” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa DOBÓ NAGY CSABA „A gyökércsatoma megmunkáló műszerek összeha­sonlító vizsgálata az általuk okozott csatomaforma változás függvényében” című munkája alapján az or­vostudomány kandidátusa SZEIFERT GYÖRGY „A craniopharyngeomák egyes klinikopathológiai sa­játosságai” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa DANCSÓ JÁNOS „A klimaktérium hormonális kezelésének klinikai eredményei” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa SZENDRÉNYI VILMOS „A gastroesophagealis reflux betegség diagnosztikája, szövődményei és kezelése” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa MONOSTORI ZSUZSANNA „A modern képalkotó eljárások szerepe a nem kissej­tes hörgőrákok preoperatív diagnosztikájában és a műtéti terv felállításában” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék