Akadémiai Értesítő, 1999 (48. évfolyam, 1-12. szám)

Tárgy- és Számmutató az Akadémiai Értesítő 1999. évi XLVIII. évfolyamához BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ A Akadémiai kitüntetések az 1999. évi májusi rendes közgyűlésen 38 (5) Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 1998. szeptember 28-i és 1998. október 26-i ülésének állásfoglalásai 2(1) Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 1998. december 3-i és 1999. február 1-i ülésének állásfoglalásai 17 (3) Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 1999. március 16-i és április 26-i ülésé­nek állásfoglalásai 39 (5) Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 1999. június 10-i ülésének állásfoglalá­sai 119 (9) Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 1999. szeptember 20-i ülésének állás- foglalásai 132 (10) Akadémiai kitüntetések és díjak a Magyar Tudomány Napja Alkalmából 154(11) Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 1999. október 25-i ülésének állásfogla­lásai 166(12) Arany János Közalapítvány a Tudományért Kuratóriumának határozatai 40 (5) „Arany János Közalapítvány a Tudományért” módosított alapító okirata 8 (2) E Előterjesztés a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége részére az akadémiai tudományos díjak új rendszeréről 24 (4) É Értesítő zárása után érkezett pályázati felhívás a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda igazgatói munkakörének betöltésére 172 (12) F Felhívás a „Pro optimo merítő in pancreatico-onkologia” díjra történő javaslattételre 4(1) Felhívás a Magyar Tudomány Napja idei megünneplésére 151 (10) Felhívások Munkácsi Bernát Díjra, SteindI Imre Díjra történő javaslattétel­re 128 (9) Felhívás Schenzl Guidó-díjra és Pro Meteorologiae Emlékplakettre történő javaslattételre 172 (12) Felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról 52 (7-8) Felsőoktatásról (a módosításokkal egységes szerkezetben) 57 (7-8) H Helyesbítés 43 (5) Helyesbítés 50 (6) Helyesbítés 159 (11) K Kitüntetések államalapító Szent István király ünnepe alkalmából 116 (9) Kitüntetések Nemzeti Ünnepünk alkalmából 24 (4) Közalkalmazottak jogállásáról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 132 (10) Közlemény az akadémiai beruházásokkal kapcsolatos eljárás szabályozá­sáról 14 (2) Közlemény az Akadémiai Értesítő következő számának megjelenéséről 50 (6) Közlemény az MTA KFKI Telephelykezelő alapító okiratának közzététe­léről 151 (10) Közlemény az MTA Matematikai Kutatóintézetének és az MTA Pszicho­lógiai Intézet nevének megváltozásáról 49 (6) Közlemény az MTA Tudományos Osztályainak megválasztott elnökeiről és elnökhelyetteseiről 128 (9) M Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében való megerősíté­séről 52 (7-8) Magyar Tudományos Akadémia 1998. december 7-i közgyűlésének hatá­rozatai 8 (2) Magyar Tudományos Akadémia 1999. évi májusi közgyűlésének határoza­tai 46 (6) N Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről 116(9) O Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottság elnö­kének az OTKA 1998. évi működéséről készített beszámolójáról 160 (12) P Pályázati felhívások akadémiai kutató központok és intézetek főigazgatói, illetve igazgatói mukakörének betöltésére 88 (7-8) Pályázati felhívások Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Díjra és kutatóinté­zeti tudományos igazgatóhelyettesi, főosztályvezetői és osztályvezetői munkakörök betöltésére 157 (11) Pályázati felhívások középiskolában oktató pedagógusok tudományos munkásságának elismerésére, közalapítványi nagydíjra jelölésre és tu­dományos ismereteket népszerűsítő könyvek kiadásának támogatására 42 (5) Pályázati felhívások kutatóközponti főigazgatói, kutatóintézetek igazgatói és főosztályvezetői munkakörök betöltésére, cukorbetegség kutatása támogatására, Bolyai Farkas ösztöndíjra 167 (12)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék