Akadémiai Értesítő, 2001 (50. évfolyam, 1-12. szám)

Tárgy- és számmutató az Akadémiai Értesítő 2001. évi L. évfolyamához TÁRGYMUTATÓ* A Akadémiai kitüntetések a 2001. évi májusi rendes közgyűlésen 7 (80)- - és díjak a Magyar Tudomány Napja alkalmából 12 (134) Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 2000. december 13-i és 2001. január 22­i ülésének állásfoglalásai 3(16)----2001. március 12-i ülésének állásfoglalásai 5 (38)----2001. április 23-i ülésének állásfoglalásai 6 (65)----2001. június 18-i ülésének állásfoglalásai 8 (105)----2001. október 3-i ülésének állásfoglalásai 11 (128) A lapító okiratok MTA Társadalomkutató Központ, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, MTA Titkárság 2(12) Arany János Közalapítvány kuratóriumának és Oláh György szakkuratóri­umának pályázati felhívásai 6 (67) „Arany János Közalapítvány a Tudományért” Alapító Okiratának módosí­tásáról 4 (33) „Arany János Közalapítvány a Tudományért” módosított alapító okirata 5 (51) B Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjról 4 (28) D Doktori képzésről és a doktori fokozatokról 6 (58) E Egyes magasabb vezető beosztású közalkalmazottak kereset-kiegészí­tésének megállapításáról 12(138) F Felhívás a Magyar Tudomány Napjának megünneplésére 10 (126)- Munkácsi Bernát Díjra és Steindl Imre Díjra történő javaslattételre 7 (84)- „Pro optimo merítő in pancreatico-oncologia” díjra történő javaslattételre 10(123) „Főtitkári Dicséret” kitüntető elismerés alapításáról 7 (83) K Kitüntetések nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából 4 (26)- augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából 9 (110) Kormányzati Koordinációs Bizottság Tudományos Tanácsa tagjainak felkéréséről 1 (5) Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő kutató és kutatást kiegészítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történő * Az egyes tételek végén az értesítő száma áll, majd ezt követően (zárójelben) az oldalszám. végrehajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm.rendelet módosításáról 2 (8)- - a módosításokkal és a végrehajtásáról rendelkező 49/1993. (III. 26.) Korm.rendelettel egységes szerkezetben 8 (86)- - szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról 12 (136) Közlemény az Arany János Közalapítvány közhasznú beszámolójáról 8 (107)- az akadémiai intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak besorolá­sáról és garantált illetményéről 10 (123)- a doktori szabályzat egyes rendelkezéseinek értelmezéséről 12 (140)- a közgyűlési bizottságok elnökeinek és titkárainak megválasztásáról 1 (6)- a Magyar Tudományos Akadémia központi hívószámának megváltozásá­ról 3 (23)- az MTA Csillagászati Kutatóintézete nevének megváltoztatásáról 1 (6) M Magyarságtudomány fejlesztésével kapcsolatos állami feladatvállalásról és a Balassi Bálint Intézet megalapításáról 12 (136) Magyar Tudományos Akadémia 2000. november 3-i közgyűlésének hatá­rozatai 1 (2)----képviselői megválasztásának szabályai a 2001. évre 2(8)----2001. májusi közgyűlésének határozatai 7 (81) — Titkársága Közszolgálati Szabályzatáról 12 (137)----hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel r endelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozá­sa esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm.rendelet módosításáról 3(16) Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosságának pályázati felhívása 6 (67) N Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok lebonyolításának szabályairól 1 (3) Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok lebonyolításának szabályairól szóló 201/2000. (XI. 29.) Korm.rendelet módosításáról 5 (38)--------lebonyolításának szabályairól szóló 201/2000. (XI. 29.) Korm.­rendelet módosításáról 11 (128)- Kutatás-nyilvántartási Rendszerről 10(116) Névjegyzék a 2001-ben megválasztott közgyűlési doktori képviselőkről 5 (39) O Oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm.rendelet, valamint a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprog­ramról szóló 98/1996. (VII. 10.) Korm.rendelet módosításáról 2(14) Oktatási Minisztérium pályázati felhívásai 4 (34) Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságról 2 (14)- Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének, alelnökei- nek és tagjainak megbízásáról 10 (110)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék