Akadémiai Értesítő, 2002 (51. évfolyam, 1-12. szám)

Tárgy- és számmutató az Akadémiai Értesítő 2002. évi LI. évfolyamához* BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ A Akadémiai kitüntetések a 2002. évi májusi rendes közgyűlésen 5 (50)- - és díjak a Magyar Tudomány Napja alkalmából 11 (96) Az akadémiai költségvetési szervek által szolgáltatásként igénybe vehető szellemi tevékenységek szerződéskötési feltételeiről 5 (53) Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 2001. december 10-i ülésének állásfog­lalásai 2 (32)----2002. február 11-i ülésének állásfoglalásai 3(16)----2002. március 25-i ülésének állásfoglalásai 5 (53)----2002. április 22-i ülésének állásfoglalásai 6 (58)----2002. június 17-i ülésének állásfoglalásai 7 (72) — 2002. szeptember 16-i ülésének állásfoglalásai 10 (92)----2002. október 21-i ülésének állásfoglalásai 12 (104) E E gyes akadémiai kutatóintézetek és egyéb akadémiai intézmények alapító okiratainak közzétételéről 1 (5) Emberen végzett orvostudományi kutatásokról 7 (64) F Felhívás az Arany János Közalapítvány nagydíjára való jelölésre 7 (72)- a Magyar Tudomány Napjának megünneplésére 9 (86)- „Pro optimo merítő in pancreatico-oncologia” díjra, Schenzl Guidó-díjra és Pro Meteorologia Emlékplakett adományozására történő javaslatté­telre 11 (101) H Helyesbítés 2 (35) Helyesbítés 9 (87) K Kitüntetések nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából 4 (42)- augusztus 20-a államalapító Szent István király ünnepe alkalmából 9 (84) Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő kutató és kutatást kiegészítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történő végrehajtásáról szóló, többször módosított 49/1993. (III. 26.) Korm.rendelet módosításáról 1(2) Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő kutató és kutatást kiegészítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történő végrehajtásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 (28) Közlemény az 1998-ban Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok kutatói zárójelentéseinek értékeléséről 2 (33) Közlemény a Pedagógus Kutatási Pályadíjakról 12 (106) Kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlá­tozás tilalma alól történő mentesítéséről 5 (51) M Magyar Tudományos Akadémia elnökének e tisztségében való megerősíté­séről 6 (58) — Elnökségének állásfoglalásai a 2002. június 25-én megtartott üléséről 8(76)--------a 2002. szeptember 24-én megtartott üléséről 10 (90)--------a 2002. október 22-én megtartott üléséről 11 (98) M agyar Tudományos Akadémia 2001. november 5-i közgyűlésének hatá­rozatai 1 (3)----2002. évi májusi közgyűlésének határozatai 7 (69)----2002. november 4-ei közgyűlésének határozatai 12 (104)- Ösztöndíj Bizottság átszervezéséről és az Eötvös József Ösztöndíj Köz­alapítvány létrehozásáról 4 (44) Megállapodás Simonyi Károly Díj alapítására 7 (74) Megállapodás a Magyar Tudományos Akadémia és az Erdélyi Múzeum Egyesület között 12 (105) N Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok céljára rendelt előirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól 7 (69) Nemzetközi Ösztöndíj Fórum létrehozásáról és a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 265/2000. (XII.26.) Korm.rendelet módosításáról 4 (42) Nemzetközi Ösztöndíj Fórum létrehozásáról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 265/2000. (XII. 26.) Korm.rendelet a módosításokkal egységes szerkezetben) 4 (43) Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottság­ról szóló 147/2002. (VI. 29.) Korm.rendelet 9 (84) P Pályázati felhívások igazgatóhelyettesi munkakörök betöltésére és a cu­korbetegség kutatásának támogatására 1 (25)- - Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra és Szádeczky-Kardoss Elemér Díj odaítélésére 2 (33) Az egyes tételek végén az értesítő száma áll, majd ezt követően (zárójelben) az oldalszám.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék