Akadémiai Értesítő, 2003 (52. évfolyam, 1-12. szám)

•> I Tárgy- és számmutató az Akadémiai Értesítő 2003. évi LII. évfolyamához J»lV 1 ^ AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ* A Akadémiai Ifjúsági Díjat elnyert pályázatokról 3 (38)- kitüntetések a 2003. évi májusi rendes közgyűlésen 6 (60) Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 2003. január 27-ei ülésének állásfog­lalásai 3 (37)-2003. március 24-ei ülésének állásfoglalásai 5 (54)-2003. április 14-ei ülésének állásfoglalásai 6 (62)-2003. június 25-ei ülésének állásfoglalásai 8 (101)-2003. szeptember 15-ei ülésének állásfoglalásai 11 (146)-2003. október 20-ai és november 19-ei üléseinek állásfoglalásai 12 (154)- területi bizottságok titkárságai alapító okiratainak közzétételéről 1(18)- üdülők és az Akadémiai Gépkocsi Szolgálat alapító okiratainak köz­zétételéről 10(134) F Felhívás az Arany János Közalapítvány nagydíjának jelölésére és tudo­mányos művek kiadásának támogatására 7 (95)- hazánk Európai Uniós csatlakozásának támogatására 3 (37)- a „Haderőátalakítás - 2004” kutatási pályázati lehetőségekre 9 (121)- az SzJA 1%-ának felajánlására 2 (31)- a személyes adatok és közérdekű adatok kezelőinek bejelentési kötele zettségére 11 (148) Felhívás javaslattételre Gábor Dénes-díjra 9 (120)-az Arany János Díj a Tudományos Kutatásért díj adományozására 12(157)- Munkácsi Bernát Díjra 9(121)- Steindl Imre Díjra 9 (121)- Schenzl Guidó-díjra 11 (148)- a „Pro optimo merítő in pancreatico oncologia” díjra, 11 (148)- a Pro Meteoroiogiai Emlékplakett odaítélésére 11 (148 Felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról 9 (109) K Képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán 10 (138) Kitüntetés a Köztársaság Elnökének Érdemérmével 1 (2) Kitüntetések nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából 4 (44)- augusztus 20-a államalapító Szent István király ünnepe alkalmából 9 (84)-2003. október és november hónapban 12 (152) Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak kinevezéséről 3 (34) Közhasznúsági jelentés az Arany János Közalapítvány 2001. évi tevé­kenységéről 6 (68) Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX. törvény (a mó­dosításokkal egységes szerkezetben) 7 (72) Közlemény az 1999-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyertek ku­tatói zárójelentéseinek értékeléséről 4 (48) Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogramról szóló 98/1996. (VII. 10.) Korm.rendelet módosításáról 1 (4) Kormány 1089/2003. (IX. 4.) Korm.határozata a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvény koncepciójáról 10 (124) M Magyar Tudományos Akadémia- 2001. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójáról 2 (26)- 2003. május 5—6-i közgyűlésének határozatai 6 (61)- által fenntartott kulatóintézetekben foglalkoztatott magasabb vezető beosztá­sú közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásáról 8 (102)- Bolyai János Ösztöndíj Szabályzata 2 (26)- Doktori Szabályzata 1 (8)- Elnökségének állásfoglalásai a 2002. november 26-án megtartott ülé­séről 8 (76)-a2003.január27-énmegtartott üléséről 3(37)- a 2003. február 25-én megtartott üléséről 3 (34)- a 2003. március 25-én megtartott üléséről 4 (45)-a2003. április 23-ánmegtartott üléséről 5 (53)- a 2003. május 27-én megtartott üléséről 7 (91)- a 2003. június 25-én megtartott üléséről 8 (100)- a 2003. szeptember 30-án megtartott üléséről 11 (144)- a 2003. október 28-án megtartott üléséről 12 (152) Magyar Tudományos Akadémia Titkárság Szervezeti és Működési Szabályzata mellékleteiről 3 (41)- Szervezeti és Működési Szabályzata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 10 (125) Megállapodás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos Akadémia közötti együtt­működésről 3 (39) * Az egyes tételek végén az értesítő száma áll, majd ezt követően zárójelben az oldalszám.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék