Akadémiai Értesítő, 2004 (53. évfolyam, 1-12. szám)

Tárgy- és számmutató az Akadémiai Értesítő 2004. évi Lili. évfolyamához TÁRGYMUTATÓ* 2004. évi közgyűlési képviselő-választás szabályai 3 (32) A Akadémiai Ifjúsági Díjat elnyert pályázatokról 3 (38)- kitüntetések a 2004. évi májusi rendes közgyűlésen 5 (52) Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 2003. december 17-i ülésének állásfoglalásai 2 (26)- 2004. január 19-i ülésének állásfoglalásai 3 (32)- 2004. március 8-i ülésének állásfoglalásai 5 (56)- 2004. április 19-i ülésének állásfoglalásai 6 (65)- 2004. június 14-i ülésének állásfoglalásai 9 (91)- 2004. október 4-i ülésének állásfoglalásai 11 (112)- 2004. november 8-i ülésének állásfoglalásai 12(119) Á Államháztartással összefüggő közérdekű adatok közzé-, illetve hozzá­férhetővé tételéről 3 (34) E Egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) 8 (82) F Felhívás a Magyar Tudomány Ünnepére 7 (76) Felhívások Munkácsi Bernát-díjra és Steindl Imre-díjra történő javas­lattételre 9 (92)- a „Pro optimo merítő in pancreatico-oncologia” díjra, és „Pro optimo merítő in pancreatico- oncologia” ifjúsági díjra történő javaslattételre 11 (115)- Schenzl Guidó-díjra, valamint Pro Meteorologiai Emlékplakett adomá­nyozására 12 (121)-a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására 2 (29) Földhasználati és Vízgazdálkodási Stratégiai Nemzeti Bizottság elnökének kinevezéséről 4 (44) K Kitüntetések nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából 4 (42)- augusztus 20-a államalapító Szent István király ünnepe alkalmából 9 (90)- és díjak a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 11 (106) Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 1 (5) Közlemény az akadémiai közgyűlési bizottságok elnökeinek és titkárainak megválasztásáról 7 (76)-a 2000-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyertek kutatói záró- jelentéseinek értékeléséről 7 (78)- a Pedagógus Kutatói Pályadíjakról 12 (122) Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról 1 (2) Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról 2 (23) Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagjainak megbízásáról 4 (43) M Magyar Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról 2 (25) Magyar Tudományos Akadémia 2004. évi május 3—4-i közgyűlésének határozatai 7 (74)-Közgazdaságtudományi Intézete, Földrajztudományi Kutatóintézete, Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete és a Geokémiai Kutatóintézete módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratainak közzététele 6 (66)- Régészeti Kutatóintézete módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának közzététele 12 (123)-Elnökségének állásfoglalásai a 2003. november 23-án megtartott üléséről 1 (15)- a 2004. február 24-én megtartott üléséről 4 (44)- a 2004. március 16-án megtartott üléséről 5 (56)- a 2004. április 20-án megtartott üléséről 6 (64)- a 2004. június 29-én megtartott üléséről 8 (82)- a 2004. szeptember 28-án megtartott üléséről 11 (110)- a 2004. november 2-án megtartott üléséről 12 (118) Magyar tudomány helyzetéről 1999-2000. szóló beszámoló elfogadásáról 6(64) Magyar tudomány helyzetéről 2001-2002. szóló beszámoló elfogadásáról 6(64) N Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról 2 (20)- Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének kinevezéséről 11 (109) Névjegyzék a 2004-ben megválasztott közgyűlési doktor képviselőkről 5 (56) * Az egyes tételek végén az értesítő száma áll, majd ezt követően zárójelben az oldalszám.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék