Állam és Igazgatás, 1964. január-június (14. évfolyam, 1-6. szám)

1964-01-01 / 1. szám

fËST MEGYEI TANÁCS V. В. * Tit к á г s á g а Budapest, V., Városház Huj// Állam és igazgatás Pest Megyei Levéltár ЖИЖ Cafe ;.»Ч.У-/ \ XII . évfolyam 1. szám « 1964. jainicir ÄRA: 5 FORINT

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék