Állam és Igazgatás, 1965. január-június (15. évfolyam, 1-6. szám)

1965-01-01 / 1. szám

ÁLLAM ÉS IGAZGATÁS A szerkesztő bizottság tagjai: dr. Berényi Sándor, dr. Bihari Ottó, dr. Biczó György, Fajkos Aiadámé dr:, dr. Gál Tivadar, dr. Katona Zoltán, dr. Mártonffy Károly, dr. Nagy Ei*nő, dr. Polgár Fei-enc, dr. Pozsonyi István, dr. Schmidt Péter, dr. Varga Jenő TARTALOMJEGYZÉK Dr. Kovács Kálmán: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakulásának jelentősége 1 Oláh György: A nagyterületű termelőszövetkezetek állami irányításának tapasz­talatai — — — -r — --- — --- --- — --- — :— — — --- --- 16 Dr. Gyalmos János: Népművelési munka a fővárosban -— — — — — — 26 Dr. Kerék Lajos: A termelőszövetkezeti kártérítési jog jogorvoslati rendszere — 41 Dr. Gál Zoltán: A községi információ-rendszer egyes problémái — ;— — — 47 Dr. Balázs József—dr. Forgó István—Juhari Ferenc: Az államigazgatási munka mérése . — — — — — — **-. — — — — — — — — — 55 FORUM Dr. Bacsó Jenő: Az új csehszlovák és lengyel családjogi törvény — — — — 66 Dr. Kaszás József: A végrehajtó bizottsági határozatok végrehajtása Somogy me­gyében — — — — — ___ — — — —. — . — — — —. 76 Dr. Pusztai Béla: Az eredményes munka és az anyagi elismerés — — • .— — 32 SZEMLE Br. Bélley Sándor: Az igazgatási állandó bizottságok elnökeinek tapasztalatcse­réjéről — — — — — — — — — — — — — — — — — 89 ÜJ KÜLFÖLDI JOGI SZAKKÖNYVEK — — _ — 93 BIBLIOGRÁFIA — — — — — — — — — — — — — — — — 95 SZERKESZTI A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FŐSZERKESZTŐ: DR. DALLOS FERENC SZERKESZTŐ: DR. KOVÁCS TIBOR SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, V., KOSSUTH LAJOS TÉR 1—3. TELEFON: 123-500. KIADJA A LAPKIADÓ VÁLLALAT KIADÁSÉRT FELELŐS: SALA SÁNDOR BUDAPEST. УII., LENIN KRT. 9—11. TELEFON: 221—285. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi HírlapirodánáJ (Budapest, V., József nádor tér 1.) Előfizetési dij %■ évre 30.— Ft Csekkszámlaszám: egyéni 61.028, közületi 61.065. Index: 25.131. 64.5326/2 — Zrínyi Nyomda, Budapest. Fv.: Bolgár;!.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék