Soós Lajos, Entz Géza (szerk.): Állattani Közlemények 7. (1908)

1908 / 1. füzet

ÁLLATTANI KÖZ LEM ÉNYEK ÉVNEGYEDES, ILLUSZTRÁLT FOLYÓIRAT. Előfizetőse társulati tagoknnk :í korona, nein tagoknak Л korona. ENTZ GÉZA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI SO ÓS LAJOS. HETEDIK KÖTET. — ELSŐ FÜZET. BUDAPEST. л К. >r. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÁLLATTAM SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADÁSA. Megjelent 1 DOH. évi márczius 21.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék