Soós Lajos, Horváth Géza (szerk.): Állattani Közlemények 9. (1910)

1910 / 1. füzet

ÁLLATTANI KÖZ LEM ÉNYEK ÉVNEGYEDES, ILLUSZTRÁLT FOLYÓIRAT. Előfizetése tftrsnlati tagoknak ;í korona, nein tagoknak 5 korona. HORVÁTH GÉZA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI SO ÓS LAJOS. К I LENCZED1 К KÖTET. — ELSŐ FÜZET. BUDAPEST. A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADÁSA. Megjelent 14ИО. évi márezius 15.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék