Soós Lajos, Horváth Géza (szerk.): Állattani Közlemények 11. (1912)

1912 / 1–2. füzet

ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK * -к * ÉVNEGYEDES, ILLUSZTRÁLT FOLYÓIRAT, HORVÁTH GÉZA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI SOÓS LAJOS. Tizenegyedik kötet — Első és második füzet. Megjelent 1912. évi márczius 24. BUDAPEST. А к. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSUI.AT ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADÄSA. (VIII., Eszterházy-utcza 16. szám.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék