Fejérváry Géza Gyula, Horváth Géza (szerk.): Állattani Közlemények 22. (1925)

1925 / 1–2. füzet - TARTALOM

E kettős füzet az 1923 és 1924 évi tagilletmény fejében jár. TARTALOM. EREDETI KÖZLEMÉNYEK. 0LD A, Dr. báró FEJÉRVARY GÉZA GYULA: Beköszöntő 1 Dr. HANKÓ BÉLA: Biologiai állomás a Balaton mellett (1 ábrával) 4 Dr. PONGRACZ SANDOR: A mimikry (2 szövegközötti ábrával) 9 Dr. ABONYI SANDOR: Az Entz-féle cytophanokról (I. tábla) 18 Dr. VARGA LAJOS (Sopron): Az Asplanchna Sieboldi LEYDIG rágókészuléke (2 6zövegközötti ábrával) 35 Dr. DUDICH ENDRE : Faunisztikai jegyzetek. Első közlemény 39 Dr. DUDICH ENDRE : Az Abaligeti Barlang vak rákjáról 46 Dr. ÉHIK GYULA: Spalax monticola syrmiensis MÉHELY Fejér megyéből .... 52 Dr. báró FEJÉRVARY GÉZA GYULA: A zoogeographia tárgya és módszerei .. 53 Dr. SZALAY LASZLÓ: A magyarországi Hydracarinák jegyzéke. Az eddigi irodalmi adatok és újabb gyűjtések alapján 60 IRODALOM. Dr. Soós LAJOS : Rendszeres Állattan. Ism.: Dr.'báró FEJÉRVÁRY GÉZA GYULA 71 MURISIER, P. : Le pigment mélanique de la truite (Salmo lacustris L.) et le mécanisme de sa variation quantitative sous l'influence de la lumiére. Ism.: Dr. KIESELBACH GYULA 73 BÜCHNER, P. : Tier und Pflanze in intracellularer Symbiose. Ism.: Dr. VARGA LAJOS (Sopron) 76 WEINERT , H. : Zur Klärung des Pithecanthropus-Problems. Ism. : Dr. PONGRACZ SANDOR, „A Pithecanthropus származástani helye" címen 78 TILLYARD , R. J. : Upper Permian Coleoptera and a new order from the Belmont Beds. Ism.: Dr. PONGRACZ SANDOR , „Bogarak a perm.-korból" címen.... 80 A Magyar Tud. Akad. Balkán-Kut. Tud. Eredményei. I. köt. 1. füz. Ism.: Dr. PONGRACZ SANDOR 81 Nagy Alföldünk Állatvilága. Ism.: Dr. báró FEJÉRVARY GÉZA GYULA 81 Magyarországi folyóiratszemle. Folia Entomologica Hungarica. Ism. : Dr. PONGRACZ SANDOR 81 Biologica Hungarica. Ism.: Dr. PONGRACZ SANDOR 82 Palaeontologia Hungarica, Ism.: Dr. PONGRACZ SANDOR 82 Annales Hist.-Natur. Mus. Nationalis Hungarici. Ism. : Dr. báró FEJÉRVARY GÉZA GYULA 83 ZOOLOGIAI HÍREK. t Dr. besenyői Kertész Kálmán 89 SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. Dr. KARPFER KONRAD : A mellékpajzsmirigyek összehasonlító anatómiájához.. 90 Dr. ABONYI SANDOR : Könyvismertetés. (Dr. FARKAS GÉZA : Élettani előadások és Dr. ZIMMERMANN ÁGOSTON : A házi állatok anatómiájának atlasza) .. 90 Dr. DUDICH ENDRE : A Magyar Nemzeti Múzeum Phymatidái 90 Dr. báró FEJÉRVARY GÉZA GYULA : A Tyrrhenis kérdéséről 90 A szakirodalom tárgyköreinek a tagok között való szétosztása, állandó figye­lemmel kísérés és referálás céljából 90 Dr. báró FEJÉRVARY GÉZA GYULA: A praehallux-elmélet tisztázása 91 Dr. PONGRACZ SANDOR: GREGORY emberszármazási elmélete 91 VASVARI MIKLÓS : Az Epimye, rattus hazai előfordulásáról 91 Báró FEJÉRVÁRYné LÁNGH ARANKA MÁRIA dr.: A Molge eristata LAUR. subsp. Karelini STRAUCH előfordulása Baranyában 91 Dr. PONGRACZ SANDOR: HERTWIG OSZKAR emlékezete 92 VASVARI MIKLÓS: A Branta ruficollis előfordulása Magyarországon 92 Szakosztályi ügyek 92 RÉSUMÉ DES MÉMOIRES 93 REVUE LITTÉRAIRE 99 Revue des périodiques hongrois 100 NOUVELLES ZOOLOGIQUES 100 t Dr. COLOM AN KERTÉSZ DB BESENYŐ 103 COMPTES RENDUS ABRÉGÉS DES SÉANCES DE NOTRE SECTION 103

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék