Andrássy István (szerk.): Állattani Közlemények 59. (1972)

1972 / 1–4. füzet

Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szak­osztályának folyóirata. Megjelenik évenként egy kötetben, 12 ív terjedelemben. A folyóiratban - a »Rövid Közlemények«-et kivéve csak azok a cikkek közöl­hetők, amelyek tartalmáról a szerző az Állattani Szakosztály egyik ülésén be­számolt. A szerkesztőség kéri a szerzőket, hogy közlésre szánt kéziratukat az illető előadás elhangzása után lehetőleg nyomban juttassák el a szerkesztő cí­mére: DR. ANDRÁSSY ISTVÁN, ELTE Állatrendszertani Tanszék, Budapest, VIII. Puskin u. 3. A kéziratokat két gépelt példányban, oldalanként 25— 30 sorral (ritka sorközzel gépelve), tipizálás (aláhúzás) nélkül kell elkészíteni. Az esetleges meg­jegyzéseket, szedési kívánalmakat külön lapon kell mellékelni. Az egyes cikkek terjedelme általában az egy nyomtatott ívet nem haladhatja meg. Az ábrák lehetnek fehér kartonra vagy pauszpapírra készített vonalas tusrajzok, illetve fényképek esetében reprodukcióra alkalmas, éles pozitívok. Az irodalomjegyzék összeállítására nézve a jelen kötet irodalomjegyzékei az irányadók. Minden kézirathoz rövid összefoglalást is kell mellékelni az idegen nyelvű kivonat szá­mára.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék