Amerikai Magyar Népszava, 1978. január-június (79. évfolyam, 1-25. szám)

1978-01-06 / 1. szám

A SZENT KORONA HAZATÉRÉSE! A Pápa helybenhagyta a Szent Korona hazaszállítását RÓMA — Az Egyesült Álla­mok kormánya a Vatikánnal jóelőre közölte azon szándékát, hogy Szent István Koronáját, amely 32 évig amerikai őrizetben volt, visszaadja Magyarország­nak. Diplomaták és vatikáni felelős tényezők megerősítették azt a feltevést, hogy VI. Pál Pápa értésére adta az Egyesült Államoknak, hogy nem ellenzi a Szent Korona visszaküldését Magyarországra. SZENT ISTVÁN KORO­NÁJA CARTER ELNÖK RE­PÜLŐGÉPÉN ÉRKEZIK MA­GYARORSZÁGRA, AHOL JANUÁR 6-ÁN ÉS 7-ÉN, A HÉT PÉNTEKJÉN ÉS SZOM­BATJÁN, FÉNYES VILÁGI ÉS EGYHÁZI CEREMÓNIA KÍSÉRETÉBEN VESZIK ÁT AZ AMERIKAI DELEGÁCIÓ­TÓL AZ ŐSI EGYHÁZI ÉS ÁLLAMI SZIMBÓLUMOT AZ ÖSSZES KORONAÉKSZE­REKKEL EGYÜTT. Vatikáni körök beismerték, hogy a Pápa elutasította anti- kommunista amerikai magyar csoportok tiltakozását. Állítólag a pápa a Korona visszaadásának napján üzenetet fog küldeni, amelyben hangsúlyozza Magyar­ország Keresztény-örökségét. Kádár János, a magyar kom­munisták vezére, állítólag'tudott arról, hogy az amerikaiak vissza akarják adni a Koronát, amikor a Pápánál júniusban Iátogatást- tett. VI. Pál Pápa és Kádár beszéltek a Szent Korona státu­száról és az egyházfőnek nem volt ellenvetése a visszatérítéssel szemben. Dr. Lékai László bíbo­ros, esztergomi érsek részvétele fényes papi segédlettel az e heti budapesti ceremóniákon, a katolikus egyház és a magyar állam közötti jóviszony helyreállítását igazolja. A Szent Korona televízión NEW YORK — Az ABC-TV közli, hogy országos hálózatának sok száz leadója jelentést ad a magyar Szent Koronáról, a le­gendás relikvia Budapestre érke­zésének előestéjén. A Barbara Walters—Harry Reasoner riportban vázolni fog­ják a történelmi hátteret. Ennek keretében beszélgetést közvetí­tenek az amerikai diplomáciai MOSZKVA — Nemzetközi tudósítók és diplomáciai körök túlnyomó része szerint túl korai véglegesnek tekinteni a szovjet­nek azt a nyilatkozatát, amely a Pravdában jelent meg. A hivata­los központi pártlap bejelentette, hogy a Szovjetunió nem fog résztvenni a még mindig műso­ron lévő genfi békekonferencián. „Sadat és Begin tárgyalásai nem közelebb visznek a békéhez, hanem attól eltávolítanak”, irta a lap. A kifogás főképpen az, kar egyik veteránjával, Andor C. Klay ny. tanácsossal, aki a né­metországi USA-hadseregben volt a Korona amerikai őrizetbe vétele idején 1945-ben és alkal­ma volt beszélni a koronaőrség parancsnokával, Pajtás Ernő ezredessel. Klay azonos Sziklay Andorral, lapjaink washingtoni szerkesztőjével. hogy itt „kéthatalmi mesterke­désről” van szó — a szovjet közelkeleti híveinek bevonása nélkül. „A Szovjetunió nem fogja eltűrni”, Írták egy csatolt vezércikkben, „hogy a genfi konferenciát spanyolfalnak hasz­nálják fel, amely mögött külön megegyezések történnek.” Ha ez az álláspont végleges­nek bizonyulna, úgy messzeme­nő következményekkel járhatna abból kifolyólag, hogy a konfe­rencia két hivatalos elnöke közül az egyik szovjet. A másik elnökségi minőség az amerikai kormányé. A két társelnök részvétele nélkül a tanácskozás nem nyerhet teljes megerősítést. Ezzel szemben tény az is, hogy nem szükséges s megegyezést feltétlenül Genfben, egy előírá­sosan ottani konferencián, létre­hozni. Már el is hangzott egy-két olyan nyilatkozat egyiptomi kö­rökből, hogy „bárhol, bármikor és bárkivel” lehet végérvényes megállapodásokat kötni, mert „a helyzet ma teljes egészében uj.” Tüntetés korona-ügyben NEW YORK — A Szent Korona hazavitele ellen lefolyt tüntetésekhez, amelyekről be­számoltunk, még egy autós felvonulás is járult a minap. U.n. „motorcade” indult Phila­delphia felé; ott, a történelmi „Independence Hall” előtt, többszáz amerikai magyar sür­gette a kormányhatározat meg­Kétes, hogy végleges a Szovjet elzárkózása változtatását. Utón Philadelphia felé megállt az autós menet a New Jersey-i Woodbridge-ben, majd Trentonban; mindkét he­lyen szintén felszólaltak a tüntetők a Korona visszaküldése ellen. Rendzavarás sehol nem történt. Carlucci a CIA helyettes főnöke PLAINS — Carter elnök közölte a sajtóval, hogy Frank C. Carluccit fogja kinevezni a CIA helyettes főnökévé. Carlucci jelenleg amerikai nagykövet Lisszabonban; előzetesen a kor­mány gazdasági fellendítési hivatalának (OEP) igazgatója volt. Carter megjegyezte, hogy a kinevezés egyezik a törvénnyel, amely megköveteli, hogy a CIA két lagmagasabb rangú tisztvi­selője közül az egyik civil legyen. A 1. számú jelenleg Stanford Turner, aki hivatásos katona: tengernagy. Orosz „flu” fenyeget WASHINGTON - Az orosz- országi influenza, amely Európa egyes részeire átterjedt, egész­ségügyi megfigyelők szerint útban van Amerikába. Néhány szaktudós olyan tömeges beoltá­sokat javasol, mint amit Gerald Ford elnöksége idején hajtottak végre — mint később kiderült: szükségtelenül — országszerte. Ezúttal nem azt sürgetik, hogy mint a „swine flu” esetében, mindenki kapjon oltást, csupán azokra akarnak szorítkozni, akik hajlamosak voltak a múltban az influenzás megbetegedésre, és oltásért jelentkeznek. Egy orvosi jelentés szerint az „A-USSR-77” jelölésű „orosz flu” alapjában véve olyan, mint az, amelyik 1947-ben terjed el az Egyesült Államokban. Néhány sorban... WASHINGTON — A tárgyalás a sztrájkoló szénbányászok és a bányatulajdonosok szövetsége között néhány napos karácsonyi szünet után újra elkezdődött. Arnold Miller a United Mine Workers elnöke nem bizik a tárgyalások sikerében. Szerinte, a két fél még messze van a megegyezéstől. WASHINGTON — John White a földművelésügyi minisztérium helyettes-főnöke lesz a Demok­rata Párt uj vezetője. Carter elnök bizik abban, hogy White helyreállítja a pártfegyelmet és kibékíti a különböző frakciókat. WASHINGTON — Az átlag amerikai ötször annyit költ manapság egészségére, mint húsz évvel ezelőtt, évi 476 dollárt 91 dollár helyett. Ugyanakkor 17 százalékkal kevesebbet költ élel­mezésre és ruházatra, természe­tesen a mai jövedelméhez arányitva, mint húsz évvel ezelőtt. WASHINGTON — Carter elnök James T. Mclntyre helyettes költségvetési igazgatót nevezte ki Bért Láncé volt igazgató helyére. A kinevezés a Szenátus megerő- sitésére szorul, de nem valószí­nű, hogy akadályba fog ütközni. CHICAGO — 390 halálos áldozata volt országszerte a karácsonyi autóforgalomnak, tízzel több mint ahányat a National Safety Council megjó­solt. WASHINGTON — A Carter- adminisztráció által benyújtott munkatörvénynek nagy ellenzé­ke van a Szenátusban. A Ház már leszavazta a javaslatot és hasonló s^rs vár rá a Szenátus­ban. % ABASOc AMERIKAI ___________________________MAGYAR (N ÉPÉ ^AVÁ) • • AN AMERICAN NEWSPAPER IN THE HL°o UAGE • PUM.ISHED EVERY FRIOAV 1. SZÁM Cleveland, New York, Perth Amboy Péntek, .uár 6 79. ÉVFOLYAM 79. ÉV

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék