Állami Polgári Fiú és Leányiskola, Apatin, 1942

il.-FOKÚ TANÜGYIGAZGATASI KIRENDELTSÉG ÚJVIDÉK ÁZ APATIHI M. KIR. ÁLLAMI POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA ÉVKÖNYVE az 1942-43. tanévről. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 69. ÉVE SZERKESZTETTE: PETŐCZ KÁLMÁN mb, IGAZGATÓ APATIN 1 »43 Nyomatott Siavadill 3. könyvnyomdájában Apafin

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék