Állami főreál iskola, Arad, 1899

i Va Ц\ к AZ At^ADl ДО. K­AbbAJVTI FÖREAblSKObÁflAK , ___ n értesítője AZ 1899—1900. ISKOLAI ÉVRŐL. •;ч> Közli: BOROS V I D A, igazgató. ARAD, ARADI NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOJVIDÁd A 1900.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék