Állami főreál iskola, Arad, 1907

% AZ ARADI M- KIR AbbHjvii föreäuiskolahrk értesítője Й Z 1907—1908. ISKOü Д1 ÉVRŐL». <&> Közli: BOROS VlOfl, igazgató. <f£5> ARAD, ARADI RVOJVIDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖAVVJMVOIVIDAJA 1908.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék