Állami főreál iskola, Arad, 1910

\x 1 т AZ ARADI M. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1910—1911. ISKOLAI ÉVRŐL. <SSB> KÖZLI: JANCSOVICS FERENC, IGAZGATÓ-HELYETTES. <&> ARAD, ARADI NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJA. 1938ÍÍ—1911.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék