Kereskedelmi Középiskola, Arad, 1910

MILAG SEGÉLYEZETT ARADVÁROSI FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA S A VELE KAPCSOLATOS INTERNÁTU S HUSZONHATOPlk ÉVI JELENTÉSE AZ 1910—1911, ISKOLAI ÉVRŐL. Közli: DR/ SOMOGYI GYULA, igazgató. ARAD, ARADI NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJA 19382-1911.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék