Ars Hungarica, 1979 (7. évfolyam, 1-2. szám)

2. szám - Dokumentumok - Gergely Attiláné Baktai Julianna: Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat a művészeti élet irányító intézménye (1880-1900)

Választott tagok (Művészek) 1896-os évben: Baditz Ottó, Bäsch Gyula, Benczúr Gyula, Bihari Sándor, Dudits Andor, Ébner Lajos, Fadrusz János, Feszty Árpád, Jendrassik Jenő, Margitay Tihamér, Nádler Róbert, Pap Henrik, Pártos Gyula, Róna József, Roskovics Ignác, Stetka Gyula, Stróbl Alajos, Tölgyessy Artúr, Újváry Ignác, Vastagh György, Zala György. Választott tagok (Nem művészek) Andrássy Gyula gr., Benke Gyula, Berzeviczy Albert, Czázán István, Förster Gyula, Gerlóczy Károly, Hegedűs Sándor, Lechner Lajos, Lithay Kornél, Lukács Antal, Miklós Ödön, Rakovszky István, Rosenberg Gyula dr., Szalay Imre, Szmrecsányi Miklós, Szűry Dénes, Teleki Géza gr., id. Tisza Lajos gr., Végh Artúr, Wagner Géza dr., Zichy Antal. Igazgató Kisfaludy Lithay Kornél 1882. máj.-1884. márc. Keleti Gusztáv 1884. márc.-1895. máj. Benkő Kálmán 1895-től Titkár Keszler József 1880. máj.-1880. nov. Mérai Horváth Károly 1880-1882 Szmrecsányi Miklós 1882-1895 dr. Ambrozovics Dezső 1895-től Mű tárnok Telepy Károly 1880-1906 Pénztárnok, ügyvéd, ellenőr Szakbizottsági tagokat ld. a 17. jegyzetben 1 ' A 87 választmányi tag közül mindössze 24 volt művész. 1 ''Előadók a művészeti bizottság részéről Keleti Gusztáv 1885-1889 Feszty Árpád 1891 Zala György 1892-1894 Roskovics Ignác 1895-1896 Előadók a kiállítási bizottság részéről Spányi Béla 1885 Aggházy Gyula 1886 Feszty Árpád 1887-1889 Stetka Gyula 1891 Bihari Sándor 1892 Margitay Tihamér 1894 Újváry Ignác 1895-1896 Előadók a művásárló bizottság részéről Hauszmann Alajos 1885-1889 Keleti Gusztáv 1891-1894 Bäsch Árpád 1895-1896 Előadó a gazdasági bizottság részéről Benkő Kálmán 1885-1896 Jogi bizottság A szakbizottságok tagjai 1896-ban: 296

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék