Ars Hungarica, 2003 (31. évfolyam, 1-2. szám)

1. szám - Tanulmányok - Révész Emese: A művészeti nevelés reformja a századfordulón és a gödöllő művésztelep

96 Körösfői az Iparművészeti Iskola gödöllői tanműhelyének vezetőjeként már 1907-től a főiskola megbízott tanára. Vélhetően itteni sikeres működésének és reprezentatív épületdíszítői munkásságának is köszönhetően, 1911-ben, Czakó Elemér igazgatósága idején, új szakterület oktatására kap lehető­séget. Főiskolai tanári működését az 1911-1912-es tanévben kezdi meg, amikor végzős festőnövendékek számára falfestés, kartonkészítés és kom­ponálás tárgyköréből tart külön előadást. 14 5 Ezt követően négy tanéven át oktatja monumentális díszítőfestészetre a felsőbb éves festőnövendékeket. Körösfőit a főiskola évkönyvei utoljára az 1914-1915-ös tanévben említik az oktatók névsorában. Körösfői bekapcsolódása az intézmény munkájába egybeesik a főiskola újabb reformsorozatával, amely az eddiginél is szorosabb kapcsolatot igyek­szik kialakítani külső megrendelőkkel és kivitelező cégekkel. Ennek meg­felelően az Újváry Ignác vezetése alatt álló díszítőfestészeti osztály az 1910-es években több külső megrendelést is teljesít. 14 6 Körösfői tanárkodásának ideje alatt a vezetése alatt álló osztályok munkájának gerincét évente egy, a gya­korlatban is kivitelezett monumentális épületdíszítési feladat adja. Az 1911-1912-es tanév végén növendékei a Dugonics utcai elemi iskola hom­lokzatának hat mozaik faliképét készítik el. 14 7 Majd a következő években tanítványai tervezik meg és készítik el a zebegényi templom és a váci Örök­imádás-kápolna teljes belső dekorációját és díszítik falképekkel a Színi­akadémia Egressy-termét. A monumentális díszítőművészet műfaja Székely és Lötz öröksége és saját, dekoratív, a kép szellemi tartalmaira koncentráló formálásmódja okán különösen kiemelt szerepet élvez Körösfői művésze­tében. Az épületdekorációs feladatok az oktatásban technikák széles skálá­jának kipróbálását teszik lehetővé, és összművészeti jellegük folytán megkö­vetelik az ábrázolások, motívumok és anyagok kimért összehangolását. A zebegényi templom Körösfői vezetésével készült falfestményei az Ipar­művészeti Iskola legszínvonalasabb növendéki alkotásai közé tartoznak. A Kós Károly és Jánszky Béla tervezte épület 1909 végére készül el. 14 8 Az Iparművészeti Iskola bekapcsolódása a templomépület dekorálásába már ebben az évben felmerül, de a falképek első tervei csak az 1912-1913-as tanévben születnek meg, ekkor még az Ujváry Ignác vezette felsőbb éves növendékek jóvoltából. 14 9 Körösfői a következő évben veszi át a munka irá­nyítását. A feladat különösen alkalmasnak tűnt arra, hogy művészeti neve­lésre vonatkozó elveit a gyakorlatban is alkalmazza. A falképek egy összművé­szeti alkotás részeként születnek meg, ezért elhelyezésüknek, tagolásuknak megformálásuknak illeszkednie kell a belső liturgikus tárgyegyüttes és az épület a népi templomépítészet hagyományait szecessziós formaelemekkel ötvöző stílusához. 15 0 A falképciklus ikonográfiájának alapja Nagy Konstan­tin diadalának 1600 éves évfordulója, alapgondolata a szent kereszt diadala és felmagasztalása, vagyis a keresztény világnézet apoteózisa. A program összeállítója Fieber Henrik, az Iparművészeti Iskola egyházművészeti szak­osztályának vezetője, a gödöllőiek művészetének elkötelezett támogatója. 15 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék