Athenaeum, 1843/1. kötet

Tartalomjegyzék

magyar játékszíni krónika. Lap. Lap. Egy színész’ élete 90 • • • 47 Az árva fiú. Sz ...............299 P szt! Ke ve........................ 48 Hassan ballada, szavalva Fán­N emz. szính. jutalmak . . . 100 csytól. 333 ................... 394 Az ördög’ naplója....... 99 Királyi parancs 99 .... 394 C oriolan. Szebeklébi . . . 105 Jelentés a’ Szózatra írt pálya­Kean. Szebeklébi................. 149 melódiákról ..... 395 E gy színész’ élete. Szebekl. . 150 III. Richard király. Sz. . • 437 Egy pohár víz. Szebeklébi • 197 Bájital. 99 ............. 439 Legjobb az egyenes út. Egyúr Veszedelmes nagynéne. 333 439 és asszonyság. Szebeklébi 198 Pályamelódiák’jutalmazása. 99 491 Özvegy czimű balláda’ szava- Két lakatos. 99 ................. 492 lá sa. 99 . • . . . . 199 Teréz. Sz, ..*.... 533 Donna Diana 99 247 Két Péter. *** 534 Clementina. Keve .... 247 Kobold. 99 535 Vadon’ fia. Sz............... 298 Ludas Matyi. Lakatos Pál • 578 E gyveleg. Lap. Lap. Leseur’ tégedistene .... 151 Rabok’ oktatása . . . • . 538 A’ nőnem’ férjhezmenése Pá- Rettenthetlenség................. 539 risban . ..................... 152 Szerkesztői szerencse . . • 539 Ú j egyesület.............. 152 Gyors forgalom . • . . . 539 M ákonyevő ......................... 200 Egy csésze kávé.................. 539 Óvatos házasság................ 200 Meglepetés.......................... 539 Né hány templom’ területe . . 300 Színpadi rendőrség .... 539 Felszámolás......................... 300 A’ Mississippi...................... 584 E gy sütő’ csalása ’s lopás • 396 Böngészek G. 108. Briedel Fi­Chinai szokások................ 396 dél................................. 539 Ri tka növény ...••• . 538

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék