Athenaeum, 1843/1. kötet

Tartalomjegyzék

Készéi; ck ’s rokon. Lap. Eugénia. Eredeti. Gaal............................................................. 13 Számosujvári gyűlés. Töredék. Jósika Miklós . .................... 67 A ’ tisztviselők. Zajlay............................................................. 76 A’ nagy orr. Eredeti. Dózsa Dániel .................................... 130 E lisa de castro. Eredeti. Jiemellay Gusztáv .........................211 T alálkozás a’ tölgy alatt. Angol —R— ................................. 274 Özvegy és arszlán. Eredeti. Nagy Ignácz ............................. 313 A’ játékos. Eredeti. Császár Ferencz.............................• • 360 Álomlátás. Fáy András . ............................................. • 370 A z aranybányák. Olasz —•RT— ..............................«... 424 Júlia. Eredeti. Feier Károly ..........................................................................457 A z eleven holt. Német. Lákner Sándor ................................. 506 R ossini’ Othellója. Olasz. Beöthy .Zsigmond.................... . . 514 Ké tszeres boszú. Olasz. Tihamér........................................ 558 K ölteménye k Lap. Az ifjú költő. Vörösmarty ......................................................... 37 K i a’ bolond ? Vackot Sándortól .....*..................... 40 A’ kedves’ sirja. Király Károly .•..•••••••• 40 Körének. Vidor Emil ............................................................ 91 M ..hoz Vackott Sándor ........................................................ 93 D unán. Fctőfi Sándor ................................................................ 94 Az év’ végén. Adorján B............................ 133 A’ völgy’ lakója. Szemere Miklós 134 Névnapi köszöntés. Kalóz .................................................... 136 E gyetlen kincs. Tompa Mihály ................................. ... 136 E mlékezés. Petőfi Sándor............................... ..................... 181 A loíza’ sírkövére. Vackott Sándor................................ 182 Ő szinte dalok. Gyalu Fái .......... 183. 236. 338 Majusesti séta. Király Károly................................................ 184 A ’ dalnokok. Szelesztey László ................................................. 236 I fjúi öröm. Lakner Sándor ....................................................... 238 P ályalombok á la Regélő. Zujtay............................................... 238 L igetben. Tompa Mihály .....................................................* 282 Pataknál. Lisznyay Kálmán............................................... 283 T övisek. Lanka Gusztáv............................• . • • > 284 V adonban. Petőfi Sándor ............................................................ 285 V . M. mátkájához. Vachott Sándor.................................. . 337 A ’ szellő. Tompa Mihály . •................................................. 381 Szerelmi pör. Vidor Emil «....................................• • 382 Népdalok. Petőfi Sándor ........................................................ 383 Epigramma. Fej lés a’ főszabály után. Pilisi Zár ka................. 384 Szeretett lányhoz. Vachott Sándor • • 425 Megnyugvás. Tompa Mihály ....................................... 426

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék