Athenaeum, 1843/1. kötet

Tartalomjegyzék

Lap. Változatok Szatócs ....................................................................... • • • • 427 Men yasszonyunk. Vidor Emil............................................................................ A z úri hölgy’ Írójához. Szemere Miklós......................... . . 475 Az árva leány. Kozák Zsigmond ... •.................• • * 476 R ózához. Lanka Gusztáv......................................................... 476 A z én virágom. Megyeri Károly’ temetése. Szegénység. Vásár. Pilisi Zarka......................................... • ..................... 477 A ’ faluhoz. Samarjay Károly................•............................ 566 B arátom’ emlékkönyvébe. Vidor Emil ............................................• 568 A ’ havashoz. Samarjay Károly ............................................. 569 T á r c z a Lap. Még egy szó igénytelen tervem iránt egy nőegyesületről. Pe­láthy István .................................• ...••••• 339 Parragi levelek. I. II. III. Kulinyi.........................41. 141. 185 Erdély az irodalom körűi. 11 ................................................. 45 K isfaludy - társaság **.....................................•••*•• 137 Dalünnep. Egy szemtanú........................ • . ♦ •• 286 M ester Károly magyar zeneköltő. Gyulafi.....................- • 385 Fényarczképek’ árnyoldala. D..................................................... 386 A ’ kézírásról. —a—......................................................... • • 526 L iteratúrai mozgalmak. <S. F. •................ 105. 294. 460. 532 La pszemle. Veröczey 95. 144. 188. 287. .................................... 341. 387. 433. 487. 527. 574 A nticritica, polémia, 's rokon. Lap. Lap. Garay’ szerkesztői nyilatkozá- Nyilt levél. Zaklatóczy • • 481 tára. Szemere Miklós . 49 Bérczy’ K. Sírásója plagium Nyilatkozat és igazolás. Tyu- Veröczey •.«... 535 kody................... 52 írói jogtapodás a’ Regélőben Nyilatkozat. Gaal József . 200 Petőfi Sándor ...» 537 Nyilatkozat. Zajtay .... 152 Históriai kis baklövés ... 538 Nyelvészeti fonákságok a’Hon- Újabb nyelvészeti fonákságok derűben. A' szerk. • • 428 a’ Honderűben A’ Sierk. 570 Pár észrevétel. Hanák János Zschokké és Bajza mint plagia­úr’ bírálatára. Peregriny riusok. Bajza .... 581 Elek.................. 432 Értesítés. Pongrácz hajós • 583 N éhány észrevétel a’ Viertel- Kérelem a’ Honderű’ szerkesz­jahrsschrift’ bírálatát ille- tőjéhez . • ..... 584 tőleg. Lakács Móricz . 478

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék