Athenaeum, 1843/2. kötet

Tartalomjegyzék

Lap. Lyubicza. Eredeti. Remellay Gusztáv ..................................... 184 Az ikertestvérek. Orosz. Lakner Sándor.........................................226 Nagy Péter és a’ szép Ludmilla. Orosz. *** . ...............................264 Br amber - kastély. Angol. Garády .............................................. . 297 A’ színműíró. Franczia. —RT—............................................................351 Me nyekző előtti éj. Olasz. Garády........................................................381 Tizian’ leánya. Olasz. M. G.......................... . *..........................414 A’ peri’ váltságdíja. Hindu rege. Tihamér ..........................................449 Kö ltemények. Lap. Halálvágy. Petőfi Sándor................................'..............................35 Ta vaszi reg. Samarjay Károly......................... 36 Me ntség. Lanka Gusztáv .........................................................................37 Pa taknál. Tompa Mihály........................................ 81 Di sznótorban. Petőfi Sándor.............................................. 83 A’ harezfi. Samarjay Károly............................................. . . , 122 Ho zzá1. Kalóz ... ,.......................................................................125 Ho nszerefeL Vörösmarty . . ........................................ 163 Né pdalok. Pönögei Kis Pál......................... 165 Ké t menyasszony. Tompa Mihály................................... 198 Vágyam. Király Károly ............................................................................201 Éj félharang. Vidor Emil ................ 202 Sára. Karácson. Jellemvonás. Hibánk. Pilisi Zarka..............................203 Sirásó’ sírfáján. Szemere Miklós............................................................203 Ho ldas románcz. Ajtay Gyula..................................................................238 A’ koszorú. Lisznyay Kálmán.................................................................242 Lu gasban. Vidor Emil............................................................................242 Csatfogány. Samarjay Károly..................................................................243 Századunk. Beöthy Zsigmond.............................. 271 A’ hajadon’ halála. Adorján . ... )........................................274 Fe lköszöntés. Petőfi Sándor.................................................................275 Ma gyarokhoz. Pilisi Zűrien..................................................................276 Cs alódások. Samarjay Károly..................................................................213 Sir a’ hármas határon. Pilisi Zarka........................................................315 Sírvers. Lauka . 315 Bedő. Tompa Mihály.............................................. 352 Petőfi Sándorhoz. Pönögei. Kis Pál.......................................................353 Szépnem. Pilisi Zarka.............................. 355 Es kü. Samarjay Károly ............................................................................392 Az életből. Vidor Emil ............................................................................393 A’ nyúgalomhoz. Tompa Mihály.............................................................421 Szeget szeggel. Petőfi Sándor .............................. . . . . 422 Ős időből. Gyulai Pál....................................................... • . 425 Élvesv . Pilisi Zarka........................................ 425 A’ fecskéhez. Tompa Mihály . ........................................................457 Egy troubadourról. Adorján................................... 458 Vi rágért. Vidor Emil ............................................................................459

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék