Alexander Bernát szerk.: Athenaeum 1915. Új folyam 1. kötet (Budapest, 1915)

TARTALOM 1. ALEXANDER BERNÁT : Magyar filozófia ™ _ „„ „ 1 2. B ÖHM KÁROLY : Mi a filozófia ?____„__ _ .„ 22 3. P AULER ÁKOS : A correlativitas elve_ „__„„.„ 43 4. HORNYÁNSZKY GYULA : Az «igazi» Sokrates „ .„ 57 5. BEÖTHY ZSOLT : Az esztétikai érzésátvitel tanához..„. 66 6. BÉVÉSZ GÉZA : Ernst Meumann „_ „ ™ „ _ „ „ 76 7. VARJAS SÁNDOR : Az észrevevés fenomenologiája.„ _ 83 8. FOGARASI BÉLA : Ujabb történetfilozófiai kutatások 104 Könyvszemle. 1. FRANQOIS PICAVET : Essais sur L'histoire générale et comparée des théologies et des philosophies mé­diévales. — Ism. Jancsovics Ferenc „ __ „ „ _ 120 2. H. MAIER : Das geschichtliche Erkennen.' — Ism. Komis Gyula „ „„ .... .... .... „ ..„ „_ 127 3. 0. K ÜLPE : Die Ethik und der Krieg. — Ism. K. Gy. 135 4. G. B ÉVÉSZ : Zur Grundlegung der Tonpsychologie. — Ism. Kovács Sándor „ _. „ _ „ „ „ „ __ 141 5. Újabb Eckehart-irodalom. — Ism. Szelényi Ödön .,„ 148 6. P. M ENZER : Einleitung in die Philosophie. — Ism. Nagy József _ _ _ „ „ „ _ ~~ ~~ „ ~~ „ 151 7. E. ALTKIRCH : Spinoza im Porträt. — Ism. Nagy J. 152 8. Festschrift für Alois Riehl. — Ism. f. b. „ ..„ .... 153 9. WILHELM DILTIIEY : Ethica. — Ism. f. b _ __ .„. 155 10. B. C ROCE : Esztétika. Ford. Kiss Ernő. — Ism. Sas A. 156 11. Jahrbücher der Philosophie. — Ism. Vida Sándor 161 Önismertetés. P OSCH JENŐ : Lelki jelenségeink és természetük „„ 167 Folyóirat-szemle. Logikai és ismerettani dolgozatok. — Ism. Polgár Gy. 176 Bibliográfia. Szerk.: Enyvvári Jenö_ .... __ „, „ .... __ _ 183 Egyesületi élet. 1. KORNIS GYULA: Medveczky Frigyes emlékezete .„. „ 190 2. Egyesületi ügyek (gyűlések, jelentések ; vál., ala­pító, tiszteleti, új tagok jegyzéke ; gyűjtés Med­veczky F. síremlékére) __ „ „_ „ __ „ „_ __ 219 L

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék