Alexander Bernát szerk.: Athenaeum 1917. Új folyam 3. kötet (Budapest, 1917)

50009 TARTALOM. ÉRTEKEZÉSEK. 1. Dienes Pál: Mathematika és logika 1 2. Szelényi Ödön: A vallási apriori kérdése 26 3. Rácz Lajos: Helvétius 40 4. Bolgár Elek: A szociológiai szintézis természetéről 05 5. Bálás Károly: A tőke fogalma 84, 180 i. S ebestyén Károly: Herakleitos 12!) ^TTPikler Gyula: A látás geometriai csalódásai 100 8. Alexander Bernát: Az egyéniség a filozófiában 200 9. Komis Gyula: A filozófia korszerű problémái 232 10. Karnis Gyula: Titkári jelentés az 1916. egyesületi évről 247 11. Varjas Sándor: Űjabb adalékok a szemlélet logikai elméletéhez 251 12. Alexander Bernát: Spinoza Etikája 337 13. Sas Andor: Hegel hazánkról 358 14. Szemere Samu: Schleiermacher individualizmusa 300 ISMERTETÉSEK, BÍRÁLATOK. 1. Mester János: Rogerius Baco fejlődése, jelleme és szerepe az emberi művelődés történetében. — Ism. Jancsovics Ferenc . 52 2. Magdii Sándor: A magyar egyezményes filozófia. — Ism. Sas Andor 50 3. Mitrovics Gyula: Az esztétika alapvető elvei. — Ism. Rácz Lajos 58 4. Oswald Kiilpe: Zur Kategorienlehre. — Ism. Fogarasi Béla... 00 5. Aljarabi: Über den Ursprung der Wissenschaften. Herausgegeben von Cl. Baeumker. — Ism. Kornis Gyula 99 0. G. W. Leibniz: Deutsche Sehriftcn. — Ism. Rácz Lajos 100 j 7. Georg Lásson: Was heisst Hegelianismus? — Ism. Fogarasi Béla 101 István: Nietzsche. — Ism. Fogarasi Béla 102 Karl Joël: Die Vernunft in der Geschichte. — Ism. Sas Andor 100 10. David Katz: Studien zur Kinderpsychologie. — Ism. Czinner Alice 108 —'11. Max Dexsoir : Kriegspsychologische Betrachtungen. — Ism K. Gy. 110 Th. Ziehen: Die Rsychologie grosser Heerführer. — Ism. K. Gy. 112 13. Konstantin Oesterreich : Die religiöse Erfahrung als philosophisches Problem. — Ism. Szelényi Ödön 116 14. Joh. Wendland: Die religiöse Entwicklung Schleiermachers. — Ism. Szelényi Ödön 118 15. F öv. pedagógiai könyvtár könyvjegyzéke 120 16. Körösy Kornél és Lenhossék Mihály: Folyóiratok jegyzéke.... 120 17. Martin Heidegger: Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus. — Ism. Fogarasi Béla 193 18. Leibniz: Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand. — _ ^ Ism. Rácz Lajos 195 / <> f a' I 9. T)r. Theodor Eksphuis : Charakterbildung. — jbi. Mester János 197

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék