Alexander Bernát szerk.: Athenaeum 1918. Új folyam 4. kötet (Budapest, 1918)

50009 TARTALOM. ÉRTEKEZÉSEK. 1. Révész Géza: A tehetség korai felismerése __ .... _ _ 1 2. Lukács György: Az alany és a tárgy viszonya az esztéti­kában.- ______ _____ 45, 79 3. Pauler Ákos: F. Brentano _________ 73 4. Pauler Akos: A keletkezés ós elmúlás problémájáról 123, 189 5. Bolgár Elek : Dürkheim tanainak ismeretelméleti alapja _ 136 6. Varjas Sándor : A logika és a tudat axiomatikus elmélete 171, 248 7. Pröhle Károly: Eucken Rudolf életfilozófiája— _ 204, 266 8. Buday Dezső : Kisérlet a lelki jelenségek osztályozására _ 216 9. Mannheim Károly: Az ismeretelmélet szerkezeti elemzése 233, 315 10. Irk Albert: Schopenhauer jogfilozófiája _____ 297 11. Hauser Arnold: Az esztétikai rendszerezés problémája .... 331 ISMERTETÉSEK, BÍRÁLATOK. 1. H. von Armin: Piatos Jugenddialoge und die Entstehungs­zeit des Phaidros. Ism. Szilasi Vilmos _ _ „ _ 65 2. A. Schütz : Zur Psychologie der bevorzugten Assoziationen und des Denkens. Ism. Révész Géza _____ 69 3. Joseph Fröbes : Lehrbuch der experimentellen Psychologie. Ism. Révész Géza __________ 72 4. R. Hőnigswald: Die Philosophie des Altertums. Ism. Foga­rasi Béla __ __________ 106 5. B. Révész: Geschichte des Seelenbegriffes und der Seelen­lokalisation. Ism. Marót Károly ______ 109 6. Jerusalem: Bevezetés a filozófiába. Ford. Schöpflin Aladár. Ism. Fogarasi Béla _________ 110 7. Buday Dezső: A társadalmi ideál. Ism. Bolgár Elek _ _ 112 8. G. Símmel: Grundfragen der Soziologie. Isnj. Fogarasi Béla 113 9. Enyvvári Jenő : Filozófiai Szótár. Ism. Fülep Lajos _. _ 115 10. Felix Somló: Juristische Grundlehre. Ism. Bolgár Elek _ 116 11. Johannes Lindworsky: Das schlussfolgernde Denken. Ism. Kornis Gyula _!__'_ _ _____ 154 12. Georg Símmel: Rembrandt. Ism. Sas Andor _____ 157 13. Mannheim Károly: Lélek és kultúra. Ism. L. I. _ _ 159

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék