Nagy József szerk.: Athenaeum 1920. Új folyam 6. kötet (Budapest, 1920)

1-2. szám

TARTALOM. \ Értekezések. RÁcz LAJOS : Egy háromszázéves jubileum _ I DÉKÁNY ISTVÁN : A nép és társadalomlélektan mai állása., ... . „ —„ „ — ~~ 11 ORTVAY RUDOLF : A kauzalitás problémája a fizikában 33 PAULER ÁKOS : Ányos István (1881—1919.) 44 Egyesületi élet ... 46 A Magyar Filozófiai Társaság Könyvtára t * Pi i I, kötet: Leibniz » * ­Halálának kétszázadik évfordulója alkalmából Irlák: Alexander Bernát, Dénes Lajos, Dienes Pál, Fiukey Ferenc, Pauler Ákos, Rácz Lajos, Révész Géza, Szemere Samu, Tankó Béla, "Vida Sándor. Ara harminc kor. Tagtársainknak húsz kor. m. kötet: Okság és törvényszerűség a fizikában. V Irta: Dr. Bognár Cecil. *a húsz korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék