Dékány István szerk.: Athenaeum 1927. Új folyam 13. kötet (Budapest, 1927)

TARTALOM. Értekezések. Vàvkonyi Hildebrand: Tanulmány Pauler Ákos logikai rend­szeréről 1 Techert Margit: Plotinizmus J. Scotus Eriugena filozófiájá­ban I. 26 Ismertetések, bírálatok, Plotinos: A szépről és a jóról (Hornyánszky). — Muirhead: Contemporary British philosophy (Greenwood). — Baeum­ler—Schröter: Handbuch der Philosophie (Mester). — Wust: Naivität u. Pietät (b. Brandenstein). — Somogyi J. A fenomenológia történeti és kritikai vázlata (Ottlik László). — Kühár: A keresztény bölcselet története (Kollár). — Várkonyi: Az indukció filozófiája (Somogyi). — Varga S.: A transcendentalis deductio Kantnál (Tró­csányi Dezső). — Henning: Psychologie der Gegenwart (Prahács). — Messer: Deutsche Wertphilosophie der Gegen­wart. — Kor/7: Humanismus und Romantik (Trócsányi Dezső). — Francé: Der Weg zu mir. — Staatslexikon (d. Görres-Ges.j. — M. Grabman: Mittelalterliches Geistes­leben (Techert). — Thiéry: Autour du décret de 1210. David de Dinant. — Schneider: Die Erkenntnislehre des J. Eriugena. — Kerschensteiner: Theorie der Bildung (Varkonyi). Claparède: Les aptitudes des écoliers 46 Társulati ügyek 76 Filozófiai irodalom: 1925—26. 77 Kurze Inhaltsübersicht. Résumé. H. Várkonyi: Studien über das logische System in der Philo­sophie von Ákos Pauler 86 M. Techert: Le plotinisme dans le système de Jean Scot Erigène ...... 87 A Magyar Filozófiai Társaság tisztikara: Elnök: Pauler Ákos. Alelnökök: Komis Gyula és Nagy József. Főtitkár és szerkesztő: Dékány István. Titkár: Somogyi József. Másodtitkár: Ottlik László. Pénztáros; Kronfusz Vilmos.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék