Dékány István szerk.: Athenaeum 1930. Új folyam 16. kötet (Budapest, 1930)

'BRIS URANYI-UNGER Értekezések. Nagy József : A filozófia és az emberi lélek 1 Báró Brandenstein Béla : A tiszta tudat, tudatvilágunk lelki alapja 17 Noszlopi László : Az etikai értékelés alapkérdései. (Első köz­lemény) 67 Szemlék, vitakérdések, kisebb cikkek. Fináczy Ernő (D. I.) 78 Driesch Hans filozófiai munkássága (Bognár Cecil) 79 Logikai mozzanatok a zenei szerkesztésben (Tóth Dénes).. 85 Ismertetések, bírálatok. Fr. Heinemann : Neue Wege der Philosophie (Bognár Cecil). — H. Fels : B. Bolzano, sein Leben und sein Werk (Somogyi J.). — Guy de Pourtalès : Nietzsche en Italie (Nagy J.). — ProhászJca L. : Pedagógia, mint kultúr­filozófia (Barta J.). — H. Leisegang: Denkformen (Noszlopi L.). — Rácz L. : Keleti hatások a görög filozófia kezdeteire (Mester J.). — J. E. Sálomaa : Idealismus und Realismus in der englischen Philosophie der Gegenwart (Somogyi J.). — J. E. Sálomaa: Das Problem der Wahrheit (Somogyi J.). — Némethy Géza : Az ember és az Isten (K. K.) 94 Társulati Élet 105 Kurze Inhaltsübersicht, Résumé. Joseph Nagy: Philosophie und Geistesleben 109 Freiherr Béla von Brandenstein : Das Vollbewusstsein, die seelische Grundlage unserer Bewusstseinswelt 110 László Noszlopi: Grundfragen des ethischen Wertens 1 2 ••••••••••••••••••••••••••••na ••••••••>••••• A Magyar Filozófiai Társaság tisztikara : Elnök : Pauler Ákos. Alelnökök: Kornis Gyula és Nagy József. Főtitkár és szerkesztő: Dékány István. Titkár: Somogyi József. [Másodtitkár: Prohászka Lajos. Pénztáros: Kronfusz Vilmos.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék