Dékány István szerk.: Athenaeum 1931. Új folyam 17. kötet (Budapest, 1931)

EX UTERIS HHjwsggrn */URÁNYI-UNGER TARTALOM. Értekezések. Pauler Ákos : Szent Ágoston és a modern gondolat 1 Schütz Antal : Szent Ágoston karakterológiai jelentősége. . 6 Ruber József : A Civitas Dei állambölcselete 48 Nagy József : Aristoteles teológiája 63 Szemlék, vitakérdések, kisebb eikkek. Szent Ágoston etikája (Noszlopi L.) . . . . 74 A természeti jelenségek szimbolikus tartalma (Prof. Buyten­dijk F. X. J. Groningen) . 82 Még egyszer a teljes tudatról (b. Brandenstein B.) 91 Jelenkori filozófusok. Hans von Arnim (Hornyánszky Gyula) . . . 94 Rickert filozófiájáról (Varga Sándor) . . . 102 Ismertetések, bírálatok. G. Papini : Szt. Ágoston (Balanyi Gy.) —G. Dwelshauvers : Traité de psychologie (Mester J.) — D. von Hildebrand : Die Idee der sittlichen Handlung. — H. Rickert : Die Logik des Prädikats und das Problem der Ontologie (Noszlopi L.) — P. Häberlin : Allgemeine Aesthetik (Mátrai L .) — A. Forke : Die Gedankenwelt des chinesischen Kulturkreises. — Fr. Fried/rieh : Erkennt­nistheorie (Mester J.) 115 Társulati ügyek 126 Hegel-centenárium. Hegel-kongresszus 127 Kurze Inhaltsübersicht. Résumé. Prof. Ákos von Pauler : Der Hl. Augustinus und der moderne Geist 128 Prof. Anton Schütz : Die charakterologische Bedeutung des hl. Augustinus .. . 128 Josef Ruber : Die Staatsphilosophie des hl. Augustinus. ... 129 Prof. Josef Nagy : Die Theologie des Aristoteles 130 A Magyar Filozófiai Társaság tisztikara: Elnök : Pauler Ákos. Alelnökök: Komis Gyula és Nagy József. Főtitkár és szerkesztő: Dékány István. Titkár : Prohászka Lajos. Pénztáros : Kronfusz Vilmos.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék