Prohászka Lajos szerk.: Athenaeum 1936. Új folyam 22. kötet (Budapest, 1936)

«1 p ERIS URANYI-UNGER Spranger Eduard: Kozerttoics es szemeiyes entoiœiseg i Pauler Ákos: Logikai alapelv és mathematikai axióma. (A kéz­irati hágj*atékból.) . 18 k l ! ;- 1 <f i i' -'hl < '.'í -i ' -'(• ' ' Szemle. Bay Zoltán: A fizikai kauzalitás válsága 79 Bóka László: Spengler Oswald t ".-..'J'.. 90 Ismertetések, bírálatok. Filozófiatörténet: Komis Gyula: Pázmány személyisége. (Mátrai L.) — Etcheverry, Auguste: L'idéalisme français contem­porain. (Somogyi J.) — Eckle, Christian: Der Platonische Bildungsgedanke im 19. Jahrh. (Dános E.) 92 Ismeretelmélet, logika: Varga Sándor: Valóság és érték. (Joó T.) — Bucsay Mihály: A realitáskérdés a kritieizmuson belül és a kritieizmuson túl. (Dési F.) 95 Metafizika: Hartmann, Nicolai: Zur Grundlegung der Ontologie. (Mátrai L.). — Wenzl, Aloys ; Wissenschaft und Welt­anschauung. (Dési F.) ..- \ ..... 96 Természetfilozófia: Driesch, Hans: Die Überwindung des Materialis­mus, (Faragó L.) — Wenzl, Aloys: Metaphysik der Physik von Heute. 1 (Faragó L.) ' 99 Kultúrfilozófia, történetfilozófia: Huizinga, Johann: Im Schatten von Morgen. (Mátrai L.) — Joó T.: Bevezetés a szellem­történetbe. (Bóka L.) — Weihe, Carl: Kultur und Tech­nik. (Dési F.) ..; 100 Pszichológia: Warren, H. C.: Dictonary of Psychology. (Bóka L.) Brunswik, Egon: Experimentelle Psychologie in Demonstra­tionen. (Faragó L.) — Somogyi József: Begabung im Lichte der Eugenik. (Faragó L.) — Eickstedt, Egon Frh. v.: Grundlagen der Rassenpsychologie. (Somogyi J.) — Kadner, Siegfried: Rasse und Humor. (Schiller P.) — Money—Kyrie, E. E.: The development of the sexual impulse. (Schiller P.) 104 A hazai filozófiai irodalom bibliográfiája. 1935. Összeállította: Gáspár Ilona I ».... ,.. 110 A Magyar Filozófiai Társaság tisztikara: Elnök: Kornis Gyula. Alelnö­kök: Halasy-Nagy József és Dékány István. Főtitkár és szerkesztő: Prohászka Lajos. Titkár: Varga Sándor. Másodtitkár: Dr. gr. Réiay József. Pénztáros: Kronfusz Vilmos. Kéziratok, ismertetésre szánt müvek a főtitkár és szerkesztő: dr. Prohászka Lajos egyetemi ny. rk. tanár címére (Budapest, VIII., Múzeum-körút 6—8) küldendők. Felolvasások a titkárnál, dr. Varga Sándor egyetemi magán­tanárnál (Budapest, V., Magyar Tudományos Akadémia) jelentendők be. Tagságra is nála lehet jelentkezni. Tagul bárki jelentkezhetik (levelezőlapon is). A jelentkezőket a titkár a választmány elé terjeszti és nekik a felvételi határozatról értesítést küld. A Magyar Filozófiai társaság évi tagsági díja 4 pengő. Tagok az Athenaeumot évi tag­illetményként kapják.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék