Autó-Motor, 1962. július-december (15. évfolyam 13-24. szám)

1962-07-06 / 13. szám

FELHÍVÁS! A magánszemélygépkocsik kötelező szavatossági biztosításának második félévi díja JÚLIUS 1-ÉN ESEDÉKES! Felhívjuk a gépkocsitulajdonosokat, hogy a biz­tosítási díjat mielőbb fizessék be. Ha a gépjármű évközben kap rendszámot, akkor az évi díj aránylagcs részét kell megfizetni. A biztosítási igazolást az üzembentartó köteles magáinál tartani és felszólításra felmutatni. Fontos! A kötelező gépjárműszavatossági bizto­sítás keretében az Állami Biztosító azokat a ká­rokat téríti meg, amelyekért az üzembentartó — a gépjármű üzemeltetéséből kifolyóan — idegen személyek halála vagy sérülése, továbbá vagyon­tárgyaik (pl. idegen gépjármű) megrongálása miatt törvényes kártérítési kötelezettséggel tar­tozik. Viseli továbbá az esetleges polgári per költségeit és díjtalan jogvédelmet is nyújt a biz­tosítottnak. Saját személyükre, gépjárművükre és utasaikra a személygépkocsi-tulajdonosok önkéntes bizto­sítást vehetnek igénybe. Felvilágosítást az Állami Biztosító fiókjai adnak. ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ MINDENFAJTA cAiüé - lengéiéül Lapító lelúfitását ÚJBÓL VÁLLALJUK MOTORKERÉKPÁRJAVÍTÓ KTSZ 1. sz. LÖKÉSGÁTLÓ RÉSZLEGE BUDAPEST, VII. CSÁNYI U. 7. - TELEFON: 220-020 KÖZPONT: BUDAPEST, XIV. GIZELLA ÚT 20 VIDÉKI MOTOROSOK, FIGYELEM! LAKOSSÁG RÉSZÉRE SORONKfVÜL VÁLLALUNK KORLÁTOZOTTAN RÖVID HATÁRIDŐN BELÜL: HENGERFÚRÁST, FŐTENGELY-GÖRGŐZÉST, LÁNCKERÉK-FEJELÉST ÉS EGYÉB GÉPMUNKÁKAT UTÁNVÉT MELLETT! MOTORKERÉKPÁRJAVÍTÓ KTSZ 9. SZ. FIÓKJA, BUDAPEST, VII. KERÜLET, VÖRÖSMARTY U. 5. -TELEFON: 424-318 KÖZPONT : BUDAPEST, XIV., GIZELLA ÚT 20. — TELEFON : 296-265, 297-697 CÍMLAPUNKON: „Autóbuszok a holnap útjaira” (Illusztráció a 16—17. oldal cikkéhez.)-----------------------------------s „A utó-Motor” — Felelős szerk.: B. Pór Ibolya. — Megjelenik havonta kétszer, 6-án és 21-én — Szerkesztőség: Budapest, V., Baicsy-Zslllnszky út 22. V. em. — Levélcím: Budapest 63., Pf. 155. — Telefon: 112—888. Felelős kiadó: Solt Sándor. Kiadja a Műszaki Könyvkiadó (V., Bajcsy-Zsllinszky út 22. Telefon: 113-450.) — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi (Budapesten a kerületi) kézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési dl] negyed­évre 12 Ft. fél évre 24 Ft, egész évre 48 Ft. — Előfizetés külföldről: a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Bpest., 62., Pf. 149), vagy a külföldi képviseleteinél. 62 739 Egyetemi Nyomda, Budapest — F. v.: Janka Gyula Igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék