Autó-Motor, 1980. január-június (33. évfolyam, 1-12. szám)

1980-01-01 / 1. szám

fi JÉGVESZÉLYRŐL A fagypont körüli hőmérséklet a legjobb jégképző. Néhány időjárási körülmény ugyancsak figyelmeztető lehet: hideg időben az eső, a lecsapódó köd szinte azonnal megfagyhat. Az úttestre lehullott hó a for­galom miatt olvadni kezd, majd azt követően gyorsan jéggé fagyhat. Fokozottan ügyeljünk a felüljáróknál, hidaknál, az árnyékos, és erős szélnek kitett útszaka­szon is. A tükörjég az autós egyik legalattomosabb téli el­lenfele. Sokszor hangoztatott tanácsaink közül néhá­nyat ezúttal is megismételünk: hajtsunk kisebb se­bességgel, tartsunk nagyobb követési és oldaltávol­ságot, tartózkodjunk a hirtelen fékezéstől. S ha még­is megfarol a kocsi, akkor kíséreljük meg ellenkor­mányzással autónkat ismét a rendes haladási irány­ba téríteni. A jeges úttesten egyébként — a száraz­hoz képest — a fékút akár a 15-szörösére is emel­kedhet! AZ AUTÓ-MOTOR 1980/1. SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL: Ax év első autókiállitása (Mécs)------------------ 4—5 K özlekedési prognózis: 1980 (Kovács Zoltán) - 6—7 Autóval havon, jégen át... (V. P.-Sz. B.)----- 8-9 M ozaik —------------------------------------------------------10—11 Autósoknak - Sorszámok----------------------------- 12 J aj, de megrázottl-------------------- 13 I smerd meg hazádat! Somló 2. (Túri P.—Almássy T.)------------------------------------14—15 K ontrapunkt (Almássy Tibor)------------------------------16—17 Kávéország 1. Säo Paulo (Székely Tamás)-----18—19 A utók és árak — Vásárnaptár —---------------------- 20 Ú j karbantartó állomás Győrött (Varga Ferenc)--------------------------------------- 21 A ma és a holnap 2. (Dipl. Ing. Kari Jérőme)---------------------------------22—25 Csi llogjon, de menjen is (Lovász)----------------------26—27 A műszer hasznos, de ... (Kiss Miklós)----------------28—29 5,9 liter 100-ra!-----------------------------------------------30-31 1980-as Forma—1 versenynaptár----------------------32—33 R égi autó — Modell - Bélyeg és kerék-------- 35 E mberek, utak, balesetek, Győr-Sopron megye útjain (Csiszka Antal) — 36—37 A jogászé a szó (Dr. Szűcs Ferenc)--------------- 39 ő szintén szólva (Zentai Ferenc)------------------ 40 M ire indok az energiahelyzet?---------------------- 41 B eszélgetés a „kisaranyosról..." (almássy)--------------------------- 43 Ú tburkolat gumiabroncsokból — A „Csúcsforgalom” postája------------------ 44 S zínes kockák (—ai)------------------------------------ 65 Mindennél fontosabb-------------------------------- 46 K ell-e tető a hangyaboly fölé? (Repárszky László)---------------—----------------- 67 N égy nap száguldás----------------------------------------48—69 „Csoda” Milánóban (G. Rossi)------------------ 50 G yorsul, mint egy F—1 — „Még-több-öröm” -------------------------------- 51 „K ülönkenés” —--------------------------------------- 52 Az elefántba oltott gazella (—a -y)------------ 53 Mi lett vele? Nagy László (R.)---------------------- 56 A jó tanítvány (Fekete Kálmán)------------------ 55 C salafinta világrekord (surányi)------------------ 57 I lyen az autócross (-e -s)----------------------------- 58 5 00 köbcenti és 130 lóerő (G. R.)--------------- 59 K eresztrejtvény — Találja ki------------------------- 60 H umor —------------------------------------------------- 61 Vissz asirja-e Lauda? (rossi)------------------------- 63 C ÍMLAPUNKON: Egy VW Scirocco metanolos motorral HATLAPUNKON: Élboly... (Surányi Péter felvétele) 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék