Autó-Motor, 1988. július-december (41. évfolyam 13-24. szám)

1988-09-21 / 18. szám

A Magyar Nagydíj erkölcsi vesztese Alain Prost, aki a Hun- garoring áldozatának tekinthe­tő. A verseny alatt többször is gyorsabban autózott mint Sen­na. Azon a pályán, ahol a közel egyforma sebességű autók szá­mára csak egy helyen, a céle­gyenesben kínálkozik előzésre lehetőség, ő több társát is el­hagyta, amíg felzárkózott a bra­zil fiú mögé. Ha a pálya széle­sebb, elképzelhető, hogy őt is megelőzte volna. A francia vi­lágbajnok igazi sportember módjára viselkedett, mert a saj­tótájékoztatón ő mentegette Sennát, miután az újdonsült győztes faképnél hagyta az új­ságírókat. „Nagyon kemény verseny volt, kifáradtunk vala­mennyien. Ayrtonnak valószí­nűleg fáj a háta, azért nem tu­dott maradni” - mondta a kis francia. * A versenyre megjelent Forma-1 Hirlap egyik melléfogásáról szá­molhatunk be. A lap újságírója ugyanis felfedezte az újabb ma­gyar Forma-l-es reménységet. Szó szerint és kommentár nél­kül idézzük a cikket. „Szerin­tem Prost nyeri meg a Magyar Nagydíjat és a világbajnokságot is - mondta szombat délelőtt a Hungaroringen Krasznai János, a Hungarocamion népszerű ka­mionversenyzője. - Ő a kedven­cem az egész mezőnyből, mert ésszel vezet, ugyanakkor min­dent megtesz a győzelemért. Ugyanezért szerettem annak idején Niki Laudát is.- Saját magát is ilyen, ésszel autózó versenyzőnek tartja?- Azt hiszem, mások tartanak annak.” * Az idei Túraautó-Eb egyik sike­res BMW-pilótája, Cserkuti Jó­zsef elfogadta az ajánlatot és ki­rándulást tett a Magyar Nagydíj egyik betétfutamaként megren­dezett Porsche Kupában. Azt senki sem várta, hogy a vadide­gen autóban elveri a Porsche­ászokat, de mindenkit megle­pett a lassú tempójú körözgeté­se. A népszerű Cserkuti Öcsi a verseny után így számolt be él­ményeiről: „Az ABS blokkolás- gátló fékrendszer miatt teljesen sajátos technikával fordulnak. Minden kanyar közepéig állnak a féken és közben az autó töké­letesen kormányozható. Nehéz­séget okozott, hogy a váltó a BMW M3-asom fordítottja. Ver­senyszerű körülmények között nem volt mód, hogy úgy tisztá­ba jöjjek vele, hogy a váltás csak egy villanásnyi ideig tart­son, mint a többieknek. A tur­bómotor miatt a porschésok bal lábbal fékeznek, miközben jobb lábbal ingerük a motort, hogy ne essen vissza a fordulatszá­ma.” * A Magyar Nagydíj sajtóköz­pontja folytatta azokat a legjobb hagyományokat, amelyeket az MTI-s stáb alakított ki az első két verseny alatt. Az idén még tovább is léptek az újságírók in­formálásában, mert a bokszok­ba és a depókba beépített súgó­ik mindenről tudósították a saj­tóközpont munkatársait, akik percekkel később több nyelven sokszorosítva adták tovább in­formációikat. Dobor Dezső saj­tófőnök és Szatmári Király Er­zsébet az iroda vezetője erős őri­zetet álUtottak az ajtóba és meg­akadályozták, hogy nem újság­írók vagy legalábbis sajtóbelé­pő nélküU illetéktelenek zavar­ják az újságírókat. Ez a szigorú­ság több esetben nemtetszést váltott ki, holott kifejezetten Bemie Ecclestone háziszabálya­inak megfelelően alkalmazták. * Szokatlan izgalom vett erőt az indulatait hatalmas önfegyelem­mel titkoló Ayrton Sennán a va­sárnapi bemelegítő futam előtt. Szerette volna megszervezni, hogy egy hölgyismerőséért heli­kopteren kimehessen a Ferihe­gyi repülőtérre, de a csapat ve­zetői ezt a szándékát nem néz­ték jó szemmel és nem is enge­délyezték. * A szombati edzésnappal esett egybe a dúsgazdag amerikai milüomosok behízelgő hangú énekesének, a spanyol Juüo Ig- lesiasnak budapesti koncertje. Az énekes rövid magyarországi látogatása a csekély nézőszám miatt sikertelennek mondható, de a Camel-Lotus csapat is csa­lódott benne. A magyar mene­dzseriroda az énekes koncertjét mindenképpen összefüggésbe akarta hozni az igazi világese­ménynek számító Magyar Nagydíjjal és egy Iglesias-Nel- son Piquet találkozót erőltetett. A brazil pilóta beleegyezett és a Camel-stáb egész délután várta az énekest a pályán, de hiába. Mint utólag indokolták, nem akarta kockáztatni hangját az esti fellépés előtt. * Dr. Kovács Ferenc, a motorcsó­nak-válogatott szövetségi kapi­tánya örömmel újságolta, hogy előrehaladott és pozitív tárgya­lások történtek, egy jövő évi Forma-l-es dunai motorcsónak- verseny ügyében. Pillanatnyi­lag két dátum lehetséges egy szeptemberi és az augusztus 20­ai. „Mi az utóbbit szeretnénk, mert azt hisszük, hogy az ün­neplő tömeg méltóan szórakoz­na a látványos versenyen” ­mondta a kapitány. * A harmadik évre beérett sokak kritikája, és a következő ver­senyre kissé módosítják a Hun- garoring nyomvonalát. A cél­egyenes utáni kanyarkombiná­ció nemcsak a Forma-1-ben, de valamennyi versenyágban egér­fogót jelent a résztvevőknek, ezért átvágják. Ezzel nemcsak a verseny gyorsulhat, hanem egy újabb pályarészt tudnak kiké­pezni, ahol előzni is lehet majd. A pálya további átalakításakor 26-ról 31-re növeük a bokszok számát, néhány helyen mege- meük a védőkorlátot. Megvál­toztatják a helyet, valamint két méter magasra emeük meg a nézőket elválasztó acélhálót is. * Hatalmas légi forgalom zajlott a Hungaroring felett az edzések és a verseny alatt is. Volt olyan pillanat, hogy a Magyar Televí­zió heükopterét is beleszámítva egyszerre 4-5 gép volt a magas­ban. Tiszta Amerika - jegyezte meg valaki -, de látnia kellett volna vasárnap este azt a légihi- dat is, amit a pálya és a Duna- parton kiépített leszállóponton között építettek. Kétpercenként követték egymást a repülőgé­pes növényvédő-szolgálat kor­szerű heükopterei és az utat aüg több mint két perc alatt tették meg. 57

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék