Autó-Motor, 1990. július-december (43. évfolyam,13-24. szám)

1990-07-02 / 13. szám

Kedves Olvasóink! Tisztelettel köszönti Önöket a képen látha­tó csapat, az Autó-Motor gárdája. Szerkesz­tőségünk nem ennyire népes; sokan eljöttek a régiek közül is. Középen Bernátné Pór Ibolya, aki több mint két évtizedig volt a lap főszerkesztője (a mellette álló, jelenle­gi főszerkesztő csak alig több, mint két hó­napja). A képet böngészve felfedezhetnek még régi arcokat. Nem láthatják, sajnos, a lap alapító főszerkesztőjét, Somlyó Zsuzsát, akit nem sikerült elérnünk, Rózsa Györ­gyöt, aki betegen feküdt otthon, és Liener Györgyöt, aki nagyon régen, nagyon hamar eltávozott közülünk. Különleges alkalomból gyűltünk össze a fényképezőgép előtt. Ez nem más, mint a lap maga, amit most Önök a kezükben tar­tanak, az 1948-ban alapított, jó öreg Autó- Motor. Mint látják, sok minden megválto­zott rajta és benne. Jobb lett a papírja, más lett a kiállítása, a szerkezete, a tartalmi összeállítása, a felépítése. És hát, igaz, más lett az ára is. Manapság ez elkerülhetetlen. Azonban mindent elkövettünk azért, hogy az áremelkedés az elviselhető mértéken be­lül maradjon. Sok minden megváltozott, de egyetlen dolog változatlan maradt: az a törekvésünk, hogy Önök, kedves olvasóink, elégedettek legyenek a lappal. A csapat tehát elhatározta, hogy új lapot készít, ami - a hagyományokhoz szigorú­an ragaszkodva - mindenkihez szól. Az el­határozás azonban önmagában kevés. A kiadó és a nyomda segítőkészsége, megér­tése, jóindulatú hozzáállása nélkül nem ju­tottunk volna sokra. Felbecsülhetetlen volt az Önök segítsége is: bírálataikat, ötletei­ket, tanácsaikat igyekeztünk maradéktala­nul hasznosítani; együttműködésükre továbbra is szeretnénk számítani. Mindannyian izgatottan és szorongva vár­juk, hogy Önök elfogadják-e megújított, ré­gi lapunkat. Az Autó-Motor szerkesztősége AUTÓ-MOTOR 1990. JÚLIUS 2.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék