Az Érdekes Ujsag, 1914. január-június (2. évfolyam, 1-27. szám)

/ /M V. II. ÉVFOLYAM 1914 I. FÉLÉV ^jRmmsursAG] SZERKESZTI KftBOS EDE 56053 JflRTflLOMJEGYZEK A zárjel () közti számok a füzet számát jelzik: Szépirodalom Elbeszélések Heltal Jeuü: Llguyné (15) 38. A bony i Árpád: Anzelm báró (6) 23. A három grá­nátosban (14) 25. A baba (25) 27. Ady Lajos: A Margit sze­rencséje (15) 33. Balázs Béla: A szoknya (2) 27. A sírkő (3) 28. A szakáll (8) 31. Berkes Imre: Rozs Tamás (1) 23. Monsieur ostor <2) 25. Hófúvás (10) 2(í. Az ürge (13) 25. Jenő: Az orvos és a (24) 30. Ignotus: Sauyika nagy (17) 25. iDeiui izoi : íviemeuio Át. Biró Lajos: Szakítás (8) 27. A gyászoló férfi (17) 28. A királyné (26) 25. Bródy Sándor: Az ács meg a felesége (7) 25. Két munkás (15) 35. Cbolnoky Viktor: Bambuan katasztrófája (19) 29. A senkik szigete (25) 25. Csáth Géza: Rozi (10) 28. Bauer házassága (14) 27. Erdősi Dezső: Elet és halál (9) 30. Eörsi Tóth Julia: Ligeti éj­szakák (15) 47. Milica sír­ján (23) 31. Harsány! Lajos: A kanonok ur sir ja (6) 28. Józsa Antal: Klárika ölömé (1) 24. A tizenkettedik (9) 29. Fészekrakás (18) 27. Jób Dániel: Éjjeli vendég (1) 25. A pók (5) 29. Carbi (14) 29. Kabos Ede: A gyilkos és a tolvaj (23) 25. Kaffka Margit: A Kiss Mária múltja (3) 25. Ka­land (8) 25. Űrnapja (22) 28. Kanizsai Ferenc: Gyurka jobban lesz (9) 27. Karinthy Frigyes: Müvész- boesiilet (1) 29. Verkliszó (22) 25 Kassák Lajos: Aranyvirág (12) 29. Klssák Margit: Dici törté­nete (6) 30. Korcsműros Nándor: A fantom (25) 31. Kemény Simon: Mese a lumpról és a halálról (15) 40. Levelek (26) 31. Krúdy Gyula: Falu (16) 27. Jézuska csizmája (21) 25. A Hartwig (24) 28. Lakatos László: A herceg második halála (3) 30. Lakatos László: Ylang­Yla ig (7) 27. Éjszakai tör ténet (11) 28. Két vértes hadnagy (15) 41. Lux Terka: Egy pillanatnyi) bűn (11) 30. Piros folt a | vizen (13) 31. Ifjúság (19) 31. 1 Miklós Jenő: Három ko­rona (2) 23. Pömlörke ta­nár ur (10) 25. i orcellán (12) 33. A szegény szálláson (17) 27. A zöld vadász (20) 25. Molnár Ferenc: A széntol­vajok (23) 27. Molnár Jenő: A sírkő (16) 31. Moly Tamás: Az iró és az idegen (4) 31. Nehéz mes- , térség (8) 30. A forum-jele-! net (12) 24. Az aranykulcs (20) 27. Móricz ‘/.-.UJJ :. •. . . ostora (4) 25. Fii len tő (11) j 25. A kok as (16) 25. A cica meg a macska (24) 25. Nagy Endre: A verébfőnök (1) 27. A verbászi borbély­leányok (5) 24. A törpe Dávid és a dugóhúzó (9) 25. Nagy Lajos: A siró leáuy (5) 26. A szép ember és a nem szép ember (20) 30. Egy kis kölcsön (21) 27. Oláh Gábor: Vass Mihály jó napja (15) 43. Pakots József: A kis nő (11) 33. Slemilek (26) 29. Relle Pál: Egy szomorú történet (6) 26. Révész Béla: Jön a meg- , váltó (5) 31. Ráskai Fereuc: A realizált álom (1) 31. Sehmittelyné Feer Eliz: A kicsi asszony (19) 27. Somlyó Zoltán: Arany vo­nat (12) 31. S. Bokor Malvin: A tolvaj (12) 27. Nyári zivatar (21) 29. Szikra: A hét szilvafa ár- i nyában (7) 30. Szilágyi Géza: A négykraj- cáros (18) 29. Színi Gyula: A sétapálca- erdő «fi) 30. A sárga határ (22) 30. j^zonjnhá/v István- A ela­~ belTa-elmélet (4) 27. A ho­zomány (15) 46. Tömörkény István: Megy a hajó left lé (12) 25. A bics­ka (16) 29. Vajda Ernő: A hűséges ; Rosalinda (2) 29. Ja szom gentleman (13) 28. Zöldi Márton: Csann Kris- ; tóf (18) 25. Harsányi Lajos: A lfttomá- nyok tornyában (5) 32. Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom (9) 32. Prohászba Mária: Strófák (16) 32. Tréfák Versek Farkas Antal: Szüretkor (23) 32. Gábor Erzsi: Egyszer büsz­ke daccal (17) 26. Gábor Andor tréfái: (11 26. (2) 26. (3) 31. (5) 25. (6) 30. (7) 32. (9) 28. (10) 27. (11) 31. (15) 48. (18) 28. (20) 29. (24) 28. (26) 30. Keltái Jenő tréfái: (1) 30. (2) 31. (5) 30. (8) 27. (9) 30. (10) 26. (11) 26. (14) 27. (19> .70. .177 23. (ÁS/ oi. Karinthy Frigyes tréfái: (2> 28. (3) 27. (4) 30. (6) 27. (11) 29. (12) 28. (14) 31. (15) 39. (21) 29. (25) 30. (261 28. Molnár Ferenc tréfái: (1) 27. (2) 24. (3) 29. (4) 20. (5> 28. (9) 20. (13) 27. (15) 34. (17) 30. (20) 26. (22) 27. Molnár Jenő tréfái: (18) 27. (21) 26. (25) 32. Nagy Endre tréfái: (4) 29. (6) 25. (7) 29. (11) 34. (12) 27. (15) 45. (16) 27. (17) 28. (21) 31. (23) 27. (24) 30. Szomaházy István tréfí (7) 26. (10) 30. (19) 28. Vulpes tréfái: (8) 29. (12) 34. (25) 27. Illusztrált cikkek Ács Lipót: A sárköziek (4) r -{lyula: Salátaszüret j agy kőrösön (26) 14. ibinyi LHi: Érdekes méh­kasok (7) Í4L Fabinyi Lili: \jorálok kö­zött (18) 15. Farkas Ignác: A háborús Mexikó (20) 1. Gondos Ignác: A lám- bélyegek (16) 12. Hartmann Ignác: Uj héoei éra Palesztinában (22) 15. 15. Jáki János: Színészek par­lamentje (14) 15. Kémen Sándor: Az arab Hortobágyon (4) 13. Kende Géza: Magyar mű­vészek Amerikában (15) 13. Kovács Lydia: Magyar uj- ságirónők (17) 1. Dr. Kőrösy László: Dö- rnösi honfoglalás (6) 11. Leitner Miksa: Az El Az- har (18) 1. Mattacovics Pál: Az ezer- egy éjszaka világából (14) 1. Pataky Lajos: A váci fegy- ház (3) 33. Pálffy Aladár: A magyar dohány (6) 33. Dr. Pécsi Dani: A borjú és a szamár: az emberi­ség jótevői (12) 8. Simó Ferenc: A nagy már­cius hősei (11) 1. Szép Ernő: Az egyszeri ki­rályfi (2) 14. Tábori Kornél: A hatvan- ezresek (1) 14. Tóth Jenő: Ganésa szent állatjai (3) 14. Tábori Kornél: Exotíkus magyar karrier (7) 45. Tóth Jenő: Az indiai faki- rok (13) 14. Dr. Vécsey Marcel: A ki­rály borbélya (3) 18. Tóth Jenő: A maharadzsák pompája (23) 14. Wollák Miklós: Apáthy állattani intézete (9) 1. A Kiszel völgyében (1) 12. A magyar stadion (1) 18. A budapesti tőzsde jubi- Kellemes arcok (1) 1. Művészi Betlehemek (1) 8. leuma (2) 1. Hogy fogták el Mrs Pank- hurstot (2) 10. Az első vasbeton öntöde (2) 31. Pisa csodái (2) 33. A kerzi kolostor romjai (2) 34. A mi főhercegeink otthona (3) 1. Páris hó alatt (3) 11. A repülés hőseinek karri- katurái (3) 13. Az F. T. C. Párisbnn (3) 20. Miskolci műkedvelők (4) 5. A feloszlatott fogarasi mé­nes (4) 16. A jubiláló Hegedűs Gyula (4) 19. Buda kincsei (5) 1. Német színészek a filmen (5) 8. Egv bokréta híresség (5) 11. Ekzotikus kiállítás (5) 14. Az erdőtől a lakásig (5) 15. Blaháné a színpadon (5) 17. Az első magyar dread­nought (5) 18. Tangó . . . tangó (6) 1. Evans hadnagy Budapesten (6) 6. A zongora hősei (6) 7. A téli Budapest (6) 8. Az állatkert télen (6) 18. Kiss József ünneplése (6) 17. Ródli-ünnep (6) 18. Jéghockey mérkőzések (6) Herczeg Ferenc otthon (7) 1. Berlin szobrai hő alatt (7) 6. Az idei korcsolyázó bajno­kok (7) 23. A legkedvesebb humoristánk (Heltai Jenő önmagáról) (8) 1. Az uj tánc-csillag (8) 9. A farsang világából (8) 13. írországi képek (8) 14. Magyarok Kínában (8) 15. A Cigányprímás Ameriká­ban (8) 21. I Mexikó földjén (9) 13. I Észak nagy szellemei (9) 9. A tátrai ródliverseny (9) 23. Ludovikások ski gyakorlatai (9) 24. 'Audrássy, a művészetek i barátja (10) 1. Egy eltűnő szép emlék (10> 8. Pavlova táncol (10) 9. I Az álíatklinikán (10) 13. Sportélet Tátralomnicon (10> 31. Pesti nyomor (10) 33. (11) 6. Hires karmesterek (11) 8. Ski élet katonáéknál (11) 12. A Riviérán (11) 13. Berliniek Budapesten (11> 23. Egv nevezetes várkastély (12) 1. A szentesi munkásházak (12) 6. A berlini munkás-menhe- lyen (12) 9. Uj drámai táncosnő (12) 11. A rehabilitált Dózsa György (12) 15. A mozi berlini magyarjai (13) 1. A próféta ünnepe (13) 11. Böském (Gajáry és Szo- mory operettje operában (13) 21. Egv operetté iskolábő1 13. v­Nép-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék