Az Érdekes Ujsag, 1916. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

SZERKESZTI IV. ÉVFOLYAM KABOS EDE 1916 II. FÉLÉV Elbeszélések •ADY ENDRE: Gyelley Farkas butykosa (27) 29. ABONYI ÁRPÁD: Az ópium (44) 28. BALÁZS BÉLA: Gon­dolni kiül valamit (38) 2(5. Virginia hásassSga (42) 23. BALLA IGNÁC: A bor­ravaló (33) 28. A vörös lő (48) 32. BARTA LAJOS: Örökös örökös (29) 30. Czlnzerl és Czinzera <44) 30. BAN FERENC: Életsira- tás (30) 31. BENDA JENŐ: Az irő anyja (45) 23. BERKES IMRE: Boly­gótiiz (32) 24. Az asszony mégha; (47) 32. BÉLDI 1ZOR: Csalódá­sok (49) 33. BÍRÓ LAJOS: A tenger (39) 28. Müncheni emlék (471 24. Az automobil (52) iiÖNYI ADORJÁN: Ma­zurka (45) 30. POLNOKY VIKTOR: Ebéd után (27) 22. ;SSGO: Ernesztin kisasz­szánj (47) 36. TARTALOMJEGYZÉK A zárjel () közti számok a füzet számát jelzik. Szépirodalom ERDŐS RENÉE: Filare- tes a szőlőbe róndul ba­rátaival (32) 26. ERDOSI DEZSŐ: A nagy sebész (50) 34. Ifj. GAAL MÓZES: A komtesz (37) 27.- BELT AI JENŐ: Rabok sétája (28) 2«. A prágai gyáros (50) 25. A hóember (52) 27. JOB DANIEL: Margit (27) 31. KAFFKA MARGIT: Hiába (41) 20. KALNOKI IZIDOR: A r agyon erős ember (35) 23. Menekülők (50) 32. KARINTHY FRIGYES: Jirnyék (29) 20. Az intő (i9) 23. Levél a Jóska öcsémről (47) 33. KOSZTOLÁNYI DE­ZSŐ: Amália (32) 21. Menyegző (35) 27. A tál­ca (49) 23. KRÚDY GYULA: Ma­riska, a kis regényhősnő (31) 27. A fehérlábú Gaál- né (35) 22. Jeromos bá­tyám (39) 27. A vad a>sz- szony (44) 23. Négyszáz korona (46) 28. | SZÉP ERNŐ: Szalma (30) 24. Árva Pál (43) 29. Ál­modtam (49) 32. Legenda (52) 44. LÖRINCZY GYÖRGY: A- néma szüret (45) 29. LUX TERKA: Félig álom (51) 33. MOLNÁR FERENC: Egy utca és egy szám (28) 22. Turóczi (34) 21. Altató mese (37) 22. Si­rokkó (43) 23. A gipsziintő és barátai (52) 32. MOLY TAMÁS: A kéz (51) 30. MÓRICZ ZSIGMOND: A kappan (28) 31. F.gy szegény fecske (30) 22. Gyász (33) 22. Kárpáti em­lék (40) 25. Lopják a szó­lót (41) 24. Fájvlrág (48) 28. Interieur (52) 35. I NAGY ENDRE: A tej (38) 25. A feleségem napja (47) 28. Borzalmas bomba- I összeesküvés (51) 25. Fej- : beütötték a flut (52) 37. OSVÁT ERNŐ: Toldi j Sándor szerelmei (40) 32. | BEVESZ BÉLA: A kincs | elrepül (30) 21. RUDI RUDOLF: Kar- j rierefc (30) 28. SZEDERKÉNYI AN- ' NA: Egy pár báli cipő (42) | 28. SZEKULA JENŐ: Az el- j rabolt Istennő (40) 31. SZILAGYI GÉZA: Só­hajtás egy haldokló felé (34) 27. SZÍNI GYULA: Szenve­délyek (28) 29. Elet és ha­lál (48) 23. SZOM AH AZ Y ISTVÁN: Mese a sellőről (36) 26. A leves (38) 23. Az első da­rab (43) 27. TIIURY ZOLTÁN: A szemtelen ember (31) 31. A szinész (49) 29. TÖMÖRKÉNY IST­VÁN: Makkhetes (29) 22. A föld alól (31) 23. Gye­rekek (33) 25. A tanyák­ról (39) 23. -Jövendölések (40) 30. Emlékek (41) 30. Boldogok leszünk (46) 23, VAJDA ERNŐ: A drót 127) 26. A szép Meluzina SZÉP ERNŐ POÉMÁI: j Az északi tenger (28) 31. Levél magyar hadifogoly­hoz (29) 31. Napraforgó (36) 25. Az iz.sai koldus- asszony (47) 38. RMOD TAMAS VER­SEI: Vitézi románc (291 23. A kéz (31) 22. Ave Má­ria (32) 22. Kirl-rlejzon (35) 23. Csendes ének a megfigyelő poszton . . . (37) 25. Hejj Bem apó! (43) 26. A doktor ur (49) 24. Regények BiRO LAJOS: A mélv- ség lakói 27-től 52-ig. ti. DE VERE STACK- POOLE: Garryowen 27— 52. számok. Tréfák GABOR ANDOR: (27) 27. (28) 27. (29) 27. (42) 24. (43) 30. (47) 29. (49) 30. (50) 20. KELTÁI JENŐ: (31) 29. (38) 24. (39) 24. KARINTHY FRIGYES- (30) 24. (45) 24. (40) 30. MOLNÁR JENŐ: (45) 32. VULPES: (27) 23. (48) 24. fl VILÁGHÁBORÜ TÖRTÉNETE Illusztrált cikkek Belgrád mai életéből (27) 1. (7 képpel). A maltai fogolytáborból (27) 24. (5 képpel). Üzennek az amerikai ma­gyarok (27) 28. (3 képpel). A trónörökös a fronton (28) 1. (5 képpel). A császár (28) 23. (5 képpel). Avanti (29) 1. (6' képpel).-A magyar katonáról (30) 1. (7 képpel). A török Sarajevo (30) 25. (6 képpel). Magyarok a sivatagban (31) 1. (6 képpel). .1 agyar szobrász orosz ha­difogságban (30) 13. (3 kép). Rokkant hőseink itthon (8*1 17. (4 képpel). _>róf Károlyi Mihály a fronton (33) 19, (4 képpel!, Rajzok a frontról (31) 24. (7 képpel). Két esztendő múltán (32) 1. (9 képpel). A mi hős cirkálónk (33) 1. (8 képpel). Katonanap a fronton (33) 18. (3 képpel). A vörös-kereszt lább adózó otthonából (33) 24. (5 kép- pel). Hősök és csaták (34) 1. (7 képpel). Katonáink a szent földön (35) 1. (6 képpel). A age Madelung a román határon (35) 17. (3 képpel). Potsdam: ahol a német csá­szár lakik (35) 24. (5 kép­pel). 1'ry csokor érdekes pályamii (36) 3, (7 képpel). Esték a tengerparton (37) 1. (6 képpel). Képek Volhyniából (38) 1. (8 képpel). Ami most a legszükségesebb (39) 1. (7 képpel). Rippl-Rónai az olasz fron­ton (39) 20. (2 képpel). Mesék a háborúról (40) 1. (6 képpel). A román betörés (40) 27. (8 képpel). A román Achilles sarka I (41) 1. (6 képpel). Kabaré a fronton (41) 28. (5 képpel). Jó pajtások (42) 1. (7 képpel). .A senki szigete (42) 25. (0 képpel). Nehéz mozsaraink Török- í Ázsiában (43) 1. (7 képpel). | Egy elesett szerb tiszt nap- ! lójából (43) 25. (4 képpel). Tengerészeink munkában (44) 1. (6 képpel). A felszabadult Erdélyből (44) 25. (8 képpel). Halottak . napja (45) 1. (8 képpel). Királynő a trónon (45) 25. Az Érdekes Újság a fron­ton (46) 1. (3 képpel). A szabad Erdélyből (43) 26. (7 képpel). Asszonyokról (47) 1. (6 kép­pel). A meggyötört Erdélyből (47) 19. (5 képpel). Ahol katonák szüretelnek (47) 26. (4 képpel). Román önvallomások (47) 30. (8 rajzzal). Enver pasa látogatásai (48) 3. (7 képpel). A budapesti lengyel-iinnop (48) 39. (5 képpel). P etrograd- Szentpétervár (48) 20. (7 képpel). Megszállt területeken i4!P 3. (6 1í éppel). Hóditó plakátok (49) 25. (18 képpel). Fényben, árnyban (50) 1. (6 képpel). Károly K.ály volt frontjá­ról (51) 1. (6 képpel). A szabad Lengyelországból (53) 28. (4 képpel). A harmadik háborús kará­csony (52) 1. (52) 29. (5 kép­pel). Románia bünhődése (52! 17. (2 képpel.) Hazajönnek az olaszországi híHlirokkantak (52) 22. (3 képpel).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék